wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Redaktorka prowadząca: dr Magdalena Kleszyńska

Temat numeru: TKANINA ARTYSTYCZNA. Wobec współczesności / TEXTILE ART. In the face of contemporary times
Redaktorka prowadząca: dr Magdalena Kleszyńska

 

Spis treści:

Obok Wstępu

1. Anna Borowiec, Uwaga! Tkanina! Od Wydziału tekstylnego do Pracowni Gobelinu w poznańskiej PWSSP

2. Karolina Lizurej, Opowiem wam moją historię. Tkanina i jej funkcje narracyjne w kontekście problematyki kobiecej

3. Kacper Andruszczak, Powrót do rzemiosła: tkanina artystyczna jako przykład wypartego dziedzictwa i oddolnej sztuki feministycznej

4. Dominika Krogulska Czekalska, Tkanina jako nośny temat i prze-nośnik treści

5. Rafał Boettner-Łubowski, TKANINA – MEDIALNA MIGRACJA – AUTOCYTAT. Wybrane poszukiwania artystyczne prof. Andrzeja Banachowicza

6. Barbara Górecka, Mariaż fotografii, haftu i rewolucji. Książka ilustrowana O adeus do marujo Flávii Bomfim jako przykład użycia tkaniny we współczesnej sztuce zaangażowanej kierowanej do dzieci i młodzieży

7. Anna Śliwińska, Antidotum Ciszy

8. Aleksandra Szubert, Makatka współczesna jako forma zaangażowana

9. Marta Leite, Rute Chaves, Knit-Knot

10. Nina Kruger, Na widoku: zgłębianie posthumanizmu poprzez współczesną tkaninę artystyczną

11. Arpad Z. Pulai, Aktualne twórcze postawy badawcze wobec współczesnej tkaniny artystycznej. Teoria interfejsu w środkach tekstylnych. Środek tekstylny jako narzędzie komunikacji

12. Mateusz Janik, Tekstylny zwrot ku materii figitalnej

13. Errol van de Werdt, The TextielMuseum for the Future, jako ważne miejsce na mapie miasta

Wywiad

Wywiad z Beatrijs Sterk, Janis Jefferies i Claudia Melo / pyta: Magdalena Kleszyńska

Doświadczenia personalne

1. Marie Pourchot, Na granicy oka

2. Chikako Imaizumi, O japońskiej i polskiej tkaninie artystycznej

3. Mouminta Das, Tkanina artystyczna we współczesnej praktyce edukacyjnej

4. Silvia Piza-Tandlich, O byciu latynoską artystką tekstylną

5. Monika Drożyńska, American dream is dream

Recenzje i omówienia

1. Janis Jefferies, Wstęp do: Magdalena Abakanowicz, Zeszyty Artystyczne

2. IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu

Translations

Next to an Introduction

1. Anna Borowiec, Attention! Textile! From the Textile Department to the Tapestry Studio at the State High School of Fine Arts in Poznań

2. Karolina Lizurej, I Will Tell You My Story. Textiles and their narrative functions in addressing women’s issues

3. Kacper Andruszczak, Return to Crafts: Textile Art as an Example of Displaced Heritage and Grassroots Feminist Art

4. Dominika Krogulska Czekalska, Textile as a subject of significance and vessel for substance

5. Rafał Boettner-Łubowski, TEXTILE – MEDIA MIGRATION – SELF-QUOTATION: Selected artistic explorations of Professor Andrzej Banachowicz

6. Barbara Górecka, A marriage of photography, embroidery and revolution: Flávia Bomfim’s illustrated book O adeus do marujo as an example of the use of textiles in contemporary engaged art for children and adolescents

7. Anna Śliwińska, Antidote of Silence

8. Aleksandra Szubert, Contemporary wall hanging as engaged art

9. Marta Leite, Rute Chaves, Knit-Knot

10. Nina Kruger, In Plain Sight: Exploring Posthumanism and New Materialism Through Contemporary Textile Art

11. Arpad Z. Pulai, Current creative research attitudes related to contemporary textile art. Interface theory in textile means. Textile means as a means of communication

12. Mateusz Janik, The Textile Turn Towards Phygital Matter

13. Errol van de Werdt, The TextielMuseum for the Future, a place of significance for the City

Interview

Interview with Beatrijs Sterk, Janis Jefferies i Claudia Melo / questions by: Magdalena Kleszyńska

Personal experiences

1. Marie Pourchot, On the broder of the eye

2. Chikako Imaizumi, About Japanese and Polish textile art

3. Mouminta Das, Textile art in the sphere of contemporary educational practice

4. Silvia Piza-Tandlich, Thoughts On Being a Latina Textile Artist

5. Monika Drożyńska, American dream is dream

Reviews and discussions

1. Janis Jefferies, An introduction to: Magdalena Abakanowicz, Zeszyty Artystyczne

Praca konkursowa

Marcin Salwin, Dialog kartograficzno-wirtualny na przykładzie przestrzeni gier wideo lat 90.

Teksty wspomnienia

Rafał Łubowski, Wspomnienie o Irku – profesorze Ireneuszu Domagale (1952-2023)

Kronika WEAiK

Kalendarium

Wydanie papierowe: 25,00 zł
kup teraz
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktor prowadzący: dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
25,00 zł
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Redakcja, treść, projekt, skład i druk: Grupa 404
0,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr  41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Zeszyty Artystyczne nr 41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Zeszyty Artystyczne nr 41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Redaktor prowadzący: dr Jan Wasiewicz
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 40 Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Zeszyty Artystyczne nr 40 Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Zeszyty Artystyczne nr 40 Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Redaktor prowadzący: dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP
25,00 zł