wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne nr 40 Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych
Redaktor prowadzący: dr hab. Tomasz Misiak, prof. UAP

Spis treści:

Tomasz Misiak Wstęp

Marta Lisok Odzyskiwanie słuchu – krytyka instytucjonalna w twórczości Katarzyny Krakowiak

Antoni Michnik W poszukiwaniu nowych paradygmatów. Wokół Mannheim Chair Michaeli Melián oraz dizajnu dźwiękowego fotelu

Dorota Łagodzka Poza onomatopeją. Zwierzęce dźwięki w wybranych pracach artystów wizualnych od lat. 60. XX wieku do pierwszego kwartału wieku XXI

Wojciech Sternak Field recording a dokumentaryzm w fotografii. Szkic z natury mediów

Monika Pich Uszy na dłoniach. Muzyka akcji. Dźwięk w praktykach performatywnych

Jakub Żmidziński Musica mundana – silentium universi: artystyczne wizje mitu ciszy

Szymon Nożyński Algorytmizacja muzyki – zagrożenie prywatności, ale także dobra perspektywa dla archiwów dźwiękowych

Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak Od kopiowania w epoce kserokopiarek do kopiowania w epoce komputerów z muzyką w tle. Na przykładzie wybranych zinów z Polski

Piotr Krajewski Ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, kilka przykładów z historii

Katarzyna Kujawska-Murphy SYMETRIA CISZY, SYMETRIA DŹWIĘKU. Powoływanie, tworzenie nowych wartości, całości na podstawie interwencji w kreacje wizualne

Recenzje i omówienia

Tomasz Misiak Janusowe oblicze namysłu nad sztuką i jej peryferiami. Recenzja książki: Estetyka/inestetyka. Współczesne teorie działań artystycznych, red. Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Katarzyna Michalak „Wspólnota osobnych”. O kolektywnym słuchaniu artystycznych narracji dźwiękowych

Agnieszka Sukienniczak Przestrzenna czułość dźwięku

Kronika WEAiK

Kalendarium

Abstracts

Wydanie papierowe: 25,00 zł
kup teraz
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Redaktorka prowadząca: dr Magdalena Kleszyńska
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 35 Strategie kuratorskie
Zeszyty Artystyczne nr 35 Strategie kuratorskie
Zeszyty Artystyczne nr 35 Strategie kuratorskie
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktor prowadzący: dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł