poniedziałek, 27 maja dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktor prowadzący: dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

Spis treści:

Jakub Żmidziński, Wstęp

Rozmowa
O wymiarze estetycznym misterium, rytuału i performansu rozmawiają Janusz Bałdyga, Tomasz Misiak, Paweł Możdżyński, Tomasz Rokosz, Ewa Wójtowicz i Jakub Żmidziński

Maryia Pruzhanets, Sztuka konceptualna w Białorusi jako sztuka krytykująca władzę – Aleś Puszkin i Aleksiej Kuźmicz

Paweł Możdżyński, Performanse, rytuały i misteria kobiet w najnowszej sztuce polskiej. Analiza na wybranych przykładach

 

Weronika Piróg, Ciało jako medium doświadczenia Innego. Posthumanizm i duchowość postsekularna w sztuce performansu na przykładzie pracy Teresy Murak pod tytułem „Ziarno

Agata Myjak, Misterium, rytuał i działania performatywne, czyli teatr plastyczny Krzysztofa Junga

Izabela Franckiewicz-Olczak, Performatywna sztuka światła – między elitaryzmem sztuki a egalitaryzmem widowiska masowego

Olga Pankalla / Andrzej Pankalla, Performatywne rytuały językowe w polskim prawie karnym

Sebastian Lesiczka, Ludowy obrzęd pogrzebowy w Polsce i jego sonosfera

Jakub Żmidziński, Pieśń transcendencji. Muzyczne misteria Keitha Jarretta

Jakub Żmidziński, Introduction

Maryia Pruzhanets, Conceptual Art in Belarus as a Regime-Criticising Art – Ales Pushkin and Alexei Kuzmich

Paweł Możdżyński, Women’s Performances, Rituals and Mysteries in Contemporary Polish Art. Analysis of Selected Examples

Weronika Piróg, The Body as a Medium of Experiencing the Other. Posthumanism and Postsecular Spirituality in the Art of Performance – a Case Study of Teresa Murak’s Work „The Grain”

Agata Myjak, Mystery, Ritual and Performative Action – Krzysztof Jung’s Visual Theatre

Izabela Franckiewicz-Olczak, Performative Light Art – Between the Elitism of Art and the Egalitarianism of Mass Spectacle

Olga Pankalla / Andrzej Pankalla, Performative Linguistic Rituals in Polish Criminal Law

Sebastian Lesiczka, Folk Funeral Rites in Poland and Their Sonosphere

Jakub Żmidziński, The Song of Transcendence. Keith Jarrett’s Musical Mysteries

Recenzje i omówienia
Sebastian Dudzik, Izabella Gustowska. Manifesty i osobiste oblicza buntu

Sidey Myoo, Ars Electronica 2022 – Welcome to Planet B

Paulina Pukytė, O dwóch artystkach

Konkurs im. prof. Alicji Kępińskiej
Kuba Krysiak, Droga do podmiotowości dzielnicy w kurczącym się mieście. Wytyczne do projektu nowego centrum Bałut

Konkurs im. Marii Dokowicz
Podwójna edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

In memoriam
Michał Jakubowicz, Wobec bezwymiaru. Wspomnienie Jerzego Olka – teoretyka fotografii, artysty, profesora akademickiego, mentora, przyjaciela

Piotr Wołyński, Profesor Stefan Wojnecki (1929–2023). Wspomnienie

Kronika WEAiK
Kalendarium

Wydanie papierowe: 25,00 zł
kup teraz
Zeszyty Artystyczne nr  41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Zeszyty Artystyczne nr 41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Zeszyty Artystyczne nr 41-42 / Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu
Redaktor prowadzący: dr Jan Wasiewicz
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Redaktorka prowadząca: dr Magdalena Kleszyńska
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł