środa, 24 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Cooperation

Galeria Miejska Arsenał współpracuje z różnymi podmiotami z sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Wspólnie z instytucjami kultury krajowymi i zagranicznymi, organizacjami reprezentującymi NGO, prywatnymi firmami, samodzielnymi kuratorkami czy edukatorami realizuje projekty ekspozycyjne, wydawnicze, edukacyjne. Nawiązujemy także kontakt z instytucjami naukowymi, jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy poznański Uniwersytet Artystyczny. Kooperatywne działania służą nie tylko bardziej wartościowej realizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, ale także wymianie doświadczeń, podnoszeniu poziomu kompetencji czy otwieraniu się na nowe wyzwania i możliwości.

Tym samym Arsenał realizuje projekty interdyscyplinarne, pozwalające wyjść poza przestrzeń sztuk wizualnych, jak też przyjrzeć się działaniom z tego obszaru ze szczególną dbałością o ich wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.

Współdziałamy również z sektorem prywatnym, w ramach współpracy barterowej, finansowej, merytorycznej, realizując bardzo zróżnicowane przedsięwzięcia. Arsenał dysponuje powierzchnią reklamową na elewacji budynku, oferuje także formy wzajemnej promocji. Naszą ofertę różnorodnych usług marketingowo-promocyjnych zawsze indywidualnie dostosowujemy do naszych partnerów.

Zachęcamy podmioty zarówno z sektora publicznego, pozarządowego, jak i prywatnego do podjęcia z nami współpracy. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami. Jesteśmy też otwarci na zdobywanie nowych kompetencji i podejmowanie nowych wyzwań. Stale poszukujemy partnerów do realizacji kolejnych przedsięwzięć, zainteresowani jesteśmy również współpracą z partnerami strategicznymi.

kontakt: arsenal@arsenal.art.pl, tel. 61 852 95 02 lub w sprawach związanych bezpośrednio z promocją: Ewelina Muraszkiewicz: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl, tel. 061 852 95 02, wew.22