wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne nr 37 Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych
Redaktor prowadząca: dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP

Spis treści:

Ewa Wójtowicz Wstęp. Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych
Marianna Michałowska Krajobraz krytyczny w polskiej fotografii – geografie peryferii
Ewa Wójtowicz „Geokino” jako model widzenia ksenoprzestrzeni
Sylwia Szykowna Pogoda jako medium sztuki – przemiany kultury artystycznej w dobie posthumanizmu
Weronika Bryl-Roman Zobaczyć miasto rozproszone: sztuka wobec eksurbanizacji
Krzysztof Siatka Wystawy na peryferiach centrum
Inside Job (Ula Lucińska / Michał Knychaus) Aktualne strategie site-specific wobec przestrzeni
galeryjno-instytucjonalnych
Kamil Lipiński Migracje obrazu i obecność kinowej iluzji w przestrzeniach artystycznych
Jacek Szymala Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – przyrodnik i artysta między Dolnym Śląskiem a
Svalbardem
Sonia Rammer May You Find Your Inner Yeti

English summaries
Marianna Michałowska Critical Landscape of Polish Photography – Geographies of Peripheries
Ewa Wójtowicz “Geocinema” as a Mode of Seeing Xenospaces
Sylwia Szykowna Weather as an Art Medium – Changes in Artistic Culture in the Era of Posthumanism
Krzysztof Siatka Exhibitions at the Centre’s Periphery
Weronika Bryl-Roman To See a Dispersed City: Art vs. Exurbanization
Inside Job (Ula Lucińska / Michał Knychaus) Current Site-specific Strategies towards Institutional
Gallery Spaces
Kamil Lipiński Migrations of Images and the Presence of Cinematic Illusion in the Space of Artistic
Culture
Jacek Szymala Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – Naturalist and Artist between Lower Silesia and
Svalbard
Sonia Rammer May You Find Your Inner Yeti

Recenzje i komentarze
Izabela Kowalczyk „Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?” – i co z tego wynika? Recenzja
książki Anny Markowskiej

Justyna Ryczek Wystawa jako pretekst do myślenia o świecie. Bóbr a sztuka malarska
Marta Miaskowska Rzeczywistość według Robakowskiego. Przeznaczenie i przekleństwo. Analiza metod
badawczo-artystycznych Józefa Robakowskiego

Praca konkursowa
Adrian Szwarc Figura japońskiego idola wobec społeczności rzeczywistości mieszanej

Kronika WEAiK
Kalendarium

Numer 37. powstał przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Część
artykułów to rozwinięte wersje referatów wygłoszonych na III Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców
w Łodzi (17-19 czerwca 2019).

Wydanie papierowe: 25,00 zł
kup teraz
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Zeszyty Artystyczne nr 39 Polska szkoła plakatu
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktor prowadzący: dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Zeszyty Artystyczne nr 44 Tkanina artystyczna. Wobec współczesności / Textile Art. In the face of contemporary times
Redaktorka prowadząca: dr Magdalena Kleszyńska
25,00 zł