środa, 4 października otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne nr 35 Strategie kuratorskie
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.

Spis treści:

Justyna Ryczek Kilka odsłon strategii kuratorskich – wstęp

Berel Madra …kurator i jego ewolucja. Kuratorstwo w czasach postprawdy

Izabela Kowalczyk Wystawy sztuki w kontekście edukacji obywatelskiej – na wybranych przykładach własnych kuratorskich koncepcji

Beniamino Foschini Parodiowanie (przypadek strategii kuratorskich Kazimierza Malewicza)

Mateusz M. Bieczyński White cube a rynek sztuki. Czy białe ściany rzeczywiście są takie niewinne?

Arkadiusz Półtorak Rewizje eksperymentalnego instytucjonalizmu w kontekście ekonomiczno-społecznym po 2000 roku (na przykładzie projektu Once Is Nothing Charlesa Eschego i Marii Hlavajovej)

Ariana Pradal Witajcie. Zapraszamy do środka! (Jak) zaplanować wielowarstwową i wielogłosową wystawę – trzy praktyczne przykłady

Ewa Wójtowicz „Trudności techniczne”. Kuratorskie wyzwania wynikające z obecności
nowych mediów w sztuce XX i XXI wieku

Christa-Maria Lerm Hayes Wystawy sztuki literackiej a solidarność między artystami
i kuratorami w okresie przemian historycznych

Wersja angielska

Justyna Ryczek A Few Revelations of Curatorial Strategies – introduction

Berel Madra …the curator has his own evolution. Curating Through the Post-Truth

Izabela Kowalczyk Art exhibitions in the context of civic education – case studies of own selected curatorial concepts

Beniamino Foschini Parodying (Case of Curatorial Strategies of Kazimir Malevich)

Mateusz Bieczyński White Cube and the art market. Are white walls really so innocent?

Arkadiusz Półtorak Revisions of experimental institutionalism in the context of socio-economic transformations after 2000 (a case study of the project Once Is Nothing by Charles Esche and Maria Hlavajova)

Ariana Pradal Welcome. Come on in! To Plan a Multi-layered and Plurivocal Exhibition – Illustrated by Three Practical Examples

Ewa Wójtowicz “Technical Difficulties”. Curatorial challenges resulting from the presence of new media in the art of the 20th and 21st centuries

Christa-Maria Lerm Hayes Literary Art Exhibitions and Artist’ and Curators’ Solidarity in Times of Historical Change

Komentarze

Rafał Boettner-Łubowski Wystawa Versus / kuratorski autokomentarz

Paulina Brelińska Internetowe strategie kuratorskie: Voyager’s Record/Rejestr podróżnika

Prace konkursowe

Stanisław Bednarek Recykling krajobrazu: renaturyzacja, rekultywacja i reurbanizacja

Pro Memoriam

Tomasz Wilmański Wspomnienie o Alicji Kępińskiej

Kronika WEAiK

Kalendarium

Wydanie papierowe: 25,00 zł
kup teraz
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Błąd #1 Nieregularnik / Grafika Artystyczna / Gazeta Grupy 404
Redakcja, treść, projekt, skład i druk: Grupa 404
0,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Zeszyty Artystyczne nr 38 Sztuka wobec świata
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Zeszyty Artystyczne nr 43 Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.
25,00 zł