czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Romofobia jako ostatnia akceptowalna forma rasizmu
debata online
6.05.2021, g. 18.00

Debata na temat zjawiska romofobii, która obok antysemityzmu i islamofobii stanowi formę „nowego rasizmu” (neo–racism). Jest to przykład powszechnego „rasizmu bez rasy”. Pojęcia rasy w tym przypadku nie funkcjonują jako dawno już skompromitowane kategorie biologiczne, lecz podziały oparte na różnicach kulturowych, ekonomicznych i socjalnych.
Będzie to ostatnia debata w ramach cyklu pt. „Sąsiedztwo nie/widzialne”, którego celem jest budowanie platformy do współpracy i rozmowy na tematy związane z sąsiedztwem, rasizmem, edukacją i różnymi formami wykluczenia.


Monika Bobako, dr hab., profesorka UAM w Poznaniu, zajmuje się kwestią rasy i urasa-wiania. Kierowniczka projektu „Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”, prowadzonego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Michał Buchowski, dr hab., profesor UAM w Poznaniu, antropolog. Kierownik projektu badawczego „Alienowanie i urasawianie Romów i muzułmanów w państwie narodowym”, prowadzonego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Anna Mirga-Kruszelnicka, dr, antropolożka, kulturoznawczyni i działaczka romska, założycielka i współpracowniczka wielu organizacji romskich w Polsce i w Hiszpanii. Współredaktorka książek „Education for Remembrance of the Roma Genocide: Scholarship Commemoration and the Role of Youth” (2015) oraz „Re-thinking Roma Resistance throughout History: Recounting Stories of Strength and Bravery” (2020). Zastępczyni dyrektora Europejskiego Instytutu Romów dla Sztuki i Kultury (ERIAC).

Katarzyna Czarnota – doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mic-kiewicza w Poznaniu. W swojej pracy badawczej wykorzystuje metodologię critical action-research, koncentrując się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką badawczą i działaniem o charakterze społecznym.


udział wezmą: Monika Bobako, Michał Buchowski, Anna Mirga-Kruszelnicka
prowadzenie: Katarzyna Czarnota

debata będzie tłumaczona na polski język migowy
tłumaczenie PJM: Joanna Ciesielska i Magda Schromová