czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

O związkach kapitalizmu z faszyzmem, sztuce i ruchach antyfaszystowskich
Solidarność klasowa, nie narodowa
4.09.2019, g. 18.00

Pytając o źródła obecnego autorytaryzmu i faszyzmu, musimy zauważyć, że leżą one w neoliberalnej polityce gospodarczej, która doprowadziła m.in. do wzrostu różnic ekonomicznych oraz rozbudziła potrzeby niemożliwe do zaspokojenia. Tryumf gospodarki kapitalistycznej był możliwy również dzięki systematycznemu zacieraniu dyskursu socjalnego jako nieuprawnionego roszczenia przy jednoczesnym podejmowaniu nieustających politycznych ataków na lewicę. Jednak przede wszystkim, faszyzm był możliwy dzięki rozbiciu struktury klasy pracującej, co związane było między innymi z deindustrializacją i masowymi zwolnieniami z jednej strony oraz prywatyzacją i polityką specjalnych stref ekonomicznych z drugiej. Nie można nie zauważyć również innych zjawisk – jak chociażby rozbicie wspólnot lokalnych poprzez masowe eksmisje i wysiedlenia, którym od połowy lat 90. poddano 2,5 mln osób, gównie w dużych miastach, czy presji ekonomicznej, która doprowadziła w Polsce do dwumilionowej emigracji i kryzysu demograficznego. Te wydarzenia powinniśmy rozpatrywać w kategoriach politycznych. Osłabienie siły przetargowej pracowników i pracownic, poprzez ich rozproszenie i ponowną rekrutację na nowych zasadach, stało się kamieniem węgielnym zarówno III, a w konsekwencji IV RP i planem politycznym postsolidarnościowych elit władzy. Pozbawiony siły politycznej świat pracy został zakładnikiem liberałów i konserwatystów w ich walce o władzę. Podczas spotkania podejmiemy debatę zarówno nad historycznymi związkami kapitalizmu z powstaniem faszyzmu, jak i nad zróżnicowanymi formami działań antyfaszystowskich. Podejmując krytykę liberalnego antyfaszyzmu zastanowimy się nad tym, w jakich warunkach i dla kogo rasizm jest najbardziej funkcjonalny oraz nad tym, czym jest sztuka antyfaszystowska, jaka jest jej rola i sprawczość. Debata organizowana jest jako wydarzenie towarzyszące wystawie Poznań bez eksmisji, wyzysku i biedy! 25 lat Rozbratu!, nawiązując do kampanii antymilitarnych, aktywności socjalnej i antyfaszystowskiej środowiska poznańskiego. Wydarzenie wpisane jest w cykl działań ogólnopolskiego, nieformalnego porozumienia osób, instytucji, ruchów społecznych, kolektywów oraz indywidualnych aktywistek, aktywistów, artystek i artystów, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem sieci antywojennych wydarzeń kulturalno-społecznych związanych z Rokiem Antyfaszystowskim.


Udział biorą:

Bogna Stefańska – Rok Antyfaszystowski

Przemysław Wielgosz – polska edycja miesięcznika społeczno-politycznego „Le Monde Diplomatique”

Jakub Grzegorczyk – Inicjatywa Pracownicza

Maciej Hojak – wydawnictwo Oficyna Bractwo Trojka, Kolektyw Rozbrat

Anna Karolina Kłys – dziennikarka, reporterka, autorka książek

Prowadzenie:

Katarzyna Czarnota – Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, doktorantka Instytutu Socjologii UAM


Wydarzenie jest częścią programu inicjatywy Rok Antyfaszystowski - www.rokantyfaszystowski.org