czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

(Nie)codzienność
pogadanka i akcja wczucia się w osobę z niepełnosprawnością
26.03.2022, g. 16.00-19.00

Kolektyw Nurkowy Bojka to istniejąca od 2017 roku inicjatywa, która poprzez naukę oraz doskonalenie umiejętności nurkowych realizuje działania  feministyczne i ekologiczne.  Grupa skupia głównie kobiety o różnym stopniu sprawności i stanie zdrowia oraz zagrożone wykluczeniem ekonomicznym. Paleta działań Bojki obejmuje przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć (głównie przeciwko marginalizacji kobiet w środowisku nurkowym), walkę o środowisko wodne (ze szczególnym uwzględnieniem rafy koralowej) oraz wykorzystanie nurkowania jako narzędzia do samowzmacniania, emancypacji i terapii. Dodatkowo projekty kolektywu zawsze uzupełnione są warsztatami z komunikacji bezprzemocowej i antydyskryminacyjnej oraz zajęciami z redukcji i opanowywania stresu.

Podczas warsztatów zatytułowanych  (Nie)codzienność chcemy przedstawić codzienność osób z niepełnosprawnościami, tak aby stała się ona bliższa i bardziej namacalna. Wydaje się, że osoby z niepełnosprawnościami mogą prowadzić zwyczajne życie, tak jak każdy człowiek, ale nasza codzienność  jest usłana przeciwnościami, nielogicznymi przystosowaniami i rozwiązaniami, z którymi musimy sobie radzić na SWÓJ sposób.

Do ulubionego klubu prowadzą schody? Znajdziemy inną drogę. Winda jest, ale nie ma jej kto obsłużyć? Musimy sobie poradzić inaczej. Nasza codzienność to radzenie sobie z nieprzystosowaniem, nietolerancją, dyskryminacją oraz “rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnością”, które zostały zastosowane przez jakiegoś urzędnika, a nie są w ogóle funkcjonalne dla osób o różnym stopniu sprawności.

W trakcie naszych warsztatów chcemy, aby uczestnik(-czka) wczuł(-a) się w położenie osób z niepełnosprawnościami, doświadczył(-a) przeciwności dnia codziennego, utrudnień w rozwiązaniach architektonicznych itp. Chcemy przedstawić kilka różnych niepełnosprawności, opierając się na własnych doświadczeniach. Co czują osoby niewidzące? Jak sobie radzą osoby na wózkach? Jak postrzegają świat osoby w spektrum autyzmu? Z jakimi barierami mierzymy się na co dzień? To, co dla pełnosprawnego człowieka jest oczywistością, dla osoby z niepełnosprawnością, może być przeszkodą nie do przekroczenia.


prowadzenie: Aleksandra Majer i Katarzyna Pierzynowska – członkinie Kolektywu Nurkowego Bojka

informacje / zapisy: Joanna Tekla Woźniak,  joanna.tekla@arsenal.art.pl