sobota, 23 września otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Sztukmistrzowie
Ryszard Winiarski: Zagraj w sztukę
8.05.2018, godz. 9.00-12.00

Sztukmistrzowie to cykl comiesięcznych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, mający sprowokować twórczy dialog z dorobkiem zasłużonych polskich artystów. Naszym celem jest oswajanie z zagadnieniami sztuki współczesnej, często uważanej za mniej wartościową pod względem stosowanych technik i warsztatu oraz niezrozumiałą pod względem treści. Każde ze spotkań poświęcone jest innemu artyście. W kwietniu proponujemy spotkanie z twórczością Ryszarda Winiarskiego – pt. Zagraj w sztukę.

Czy sztukę można połączyć z grą? Czy tworzenie według konkretnych reguł ogranicza formę? Jak połączyć malarstwo z matematyką? Ryszard Winiarski w swoich pracach opierał się na najprostszych modułach – takich jak czarne i białe kwadraty, oraz kostki do gry, stosował rzut monetą, działania matematyczne. W ten sposób na ostateczny kształt obrazów wpływ miały wyliczenia matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa, ale przede wszystkim przypadek. Niby wszystkie podobne, a jednak każda praca jest zupełnie inna. Podczas warsztatów będziemy naśladować Winiarskiego, ale i pójdziemy o krok dalej. Operując tymi samymi elementami i zasadami, każdy stworzy swój niepowtarzalny projekt mobilnej ozdoby. Połączymy sposób pracy Winiarskiego z techniką Alexandra Caldera i zobaczymy, jak kostka do gry może przeprowadzić nas przez proces twórczy.


Stowarzyszenie Zielona Grupa – zajmuje się szeroko pojętą edukacją artystyczną i międzykulturową. Skupieni wokół niego edukatorzy stworzyli własną metodę pracy z dziećmi i młodzieżą opartą m.in. na technice japońskiego teatru kamishibai. Prowadzą własne wydawnictwo oraz organizują liczne szkolenia dla nauczycieli, animatorów, bibliotekarzy. Ich działania docenione zostały wielokrotnie, m.in. przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd miasta Poznania, powiat koniński oraz Centrum PISOP i organizatorów konkursów grantowych Społecznik 2.0 oraz Patriotyzm Jutra.


informacje/zapisy: joanna.tekla@arsenal.art.pl, 61 852 9501