poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Przebudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonane zostaną prace budowlane. Siedziba Galerii Miejskiej Arsenał zostanie rozbudowana i przebudowana, dzięki czemu ten modernistyczny budynek z lat 60. zostanie dostosowany do obecnie panujących przepisów oraz wymagań.

Obiekt zostanie zmodernizowany technicznie, jak również zostaną w nim wprowadzone zmiany w rozkładzie poszczególnych pomieszczeń i w ich funkcji. W budynku będą się  znajdować przestrzenie wystawiennicze, księgarnia, sala wykładowa, magazyny kolekcji oraz pomieszczenia administracji Galerii i pracownie kuratorów. W północnej części budynku, analogicznie do stanu sprzed remontu, wydzielony zostanie klub, w którym oprócz zaplecza gastronomicznego w głównej sali klubowej znajdzie się scena wraz z infrastrukturą do organizacji koncertów, przedstawień i innych tego typu wydarzeń kulturalnych.

Dzięki przeprowadzonym pracom budowlanym obiekt nie tylko się stanie bardziej funkcjonalny pod względem wystawienniczym, ale przede wszystkim będzie w pełni przystosowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Terminy:

Źródła finansowania:

Inwestycja zrealizowana w ramach: Umowy o dofinansowanie Projektu  pt. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”  nr RPWP.09.02.01-30-0036/17-00