czwartek, 25 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Publikacja jest kontynuacją wystawy zorganizowanej w lutym 2022 roku w Galerii Miejskiej Arsenał oraz międzynarodowego sympozjum. Powstała z potrzeby poszerzenia tematu dostępności i niepełnosprawności o doświadczenia osób działających w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. Zgromadzone w książce teksty odzwierciedlają realia życiowe autorów_rek, na które w dużej mierze ma wpływ ich miejsce zamieszkania i związane z nim poczucie (nie)bezpieczeństwa.

Spis treści

Wstęp – Zofia nierodzińska
Ukraina z niepełnosprawnościami – Stanislav Turina
Ramy niepełnosprawności – Zofia nierodzińska
NEURORÓŻNORODNOŚĆ: praktyki decentralizacji – Kira Shmyreva
Bez wyjątków: inkluzja, sztuka i terror – Anna Karpenko
Mamy swoją historię i kulturę – Kenny Fries
Jak (prze)żyć samodzielnie w Niemczech jako osoba z niepełnosprawnością – Miriam Cochanski
Polityki niesprawności i kapitał wykluczenia – Magdalena Zdrodowska
Sosna pospolita – annA Siekierska
ETR: Teksty łatwe do czytania i rozumienia – Agnieszka Wojciechowska-Sej

Зміст
Вступ – Зофія неродзінська
Україна з інвалідністю – Станіслав Туріна
Рамки інвалідності – Зофія неродзінська
НЕЙРОРІЗНОМАНІТТЯ – практики децентралізації – Кіра Шмирьова
Без винятків: включення, мистецтво і терор – Анна Карпенко
Ми маємо свою історію та культуру – Кенні Фріс
Як самостійно (ви)жити в Німеччині, будучи людиною з інвалідністю – Міріам Коханскі
Політика несправності і капітал виключення – Магдалена Здродовська
Сосна посполита – аннА Сєкєрска

Inhalt
Einführung – Zofia nierodzińska
Ukraine mit Behinderungen – Stanislav Turina
Zukunft mit Behinderungen – Zofia nierodzińska
NEUROVERZWEIGERUNGEN: Praktiken der Dezentralisierungen – Kira Shmyreva
Keine Ausnahmen: Inklusion, Kunst und Terror – Anna Karpenko
Wir haben eine lebendige Geschichte und eine Kultur – Kenny Fries
Wie man (k)ein selbstbestimmtes Leben als Mensch mit Behinderung in Deutschland führt – Miriam Cochanski
Politiken der Benachteiligung und das Kapital der Ausgrenzung – Magdalena Zdrodowska
Waldkiefer – annA Siekierska

Polityki (nie)dostępności / Політики (не)доступності / Politiken der (Un)Zugänglichkeit
Zofia nierodzińska (red.)

Redakcja: Zofia nierodzińska
Projekt graficzny i skład: Magdalena Sobolska
Redaktor wydawniczy: Jacek Zwierzyński
Opracowanie tekstu łatwego do czytania i rozumienia: Agnieszka Wojciechowska-Sej
Tłumaczenia na język polski: Ryszard Kupidura, Zofia nierodzińska
Korekta w języku polskim: Justyna Knieć
Tłumaczenia na język ukraiński: Oksana Oszowska
Korekta w języku ukraińskim: Oksana Pukhonska, Anastasia Zhuravel
Tłumaczenia na język niemiecki: Zofia nierodzińska
Korekta w języku niemieckim: Sönke Hallmann
Nagranie audio: Raja Bounouh
Czytali_ły: Maximilian Czarnecki, Hanna Liashenko, Zofia nierodzińska
Konsultacja technologiczna: Luiza Kempińska
Druk: Drukmania
Wydawczyni: Galeria Miejska Arsenał
Miejsce i rok wydania: Poznań 2023

Liczba stron: 396 + 4
Format: 17 × 22 cm
Rodzaj oprawy: oprawa miękka, szyto-klejona

ISBN 978-83-67577-02-1 (książka drukowana)
ISBN 978-83-67577-15-1 (e-book)

Wydanie papierowe: 59,00 zł
kup teraz
Wydanie elektroniczne: 39,00 zł (PDF)
kup teraz (PDF)
Labirynty wyobraźni
Labirynty wyobraźni
Labirynty wyobraźni
Paulina Sztabińska, Andrzej P. Bator, Bogdan Wojtasiak, Ryszard K. Przybylski, Adam Nowaczyk
5,00 zł
Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce
Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce
Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce
Adrian Wykrota
99,00 zł
Eko Camp, or Life in a Gas Station
Eko Camp, or Life in a Gas Station
Eko Camp, or Life in a Gas Station
Andrea Marioni
15,00 zł
Diana Lelonek: Atlas śmiecioroślin
Diana Lelonek: Atlas śmiecioroślin
Diana Lelonek: Atlas śmiecioroślin
96,00 zł