poniedziałek, 25 października dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

RE:KOLONIZACJA

RE:KOLONIZACJA
wernisaże: 13.04.2007
Galeria Miejska „Arsenał” godz. 18.00
Galeria Enter godz. 19.30
13.04.-6.05.2007
kuratorzy: Michał Lasota, Marcin Matuszak

Pomysł wystawy RE:KOLONIZACJA opiera się z jednej strony na ironicznym nawiązaniu do historii Holandii, a z drugiej na dwuznaczności przedrostka „RE:”. Nie jest celem pomysłodawców wystawy kwestionowanie Holandii jako symbolu państwa tolerancyjnego i neutralnego. Nie jest nim również krytyka jego zaprzeszłej polityki. Skojarzone z Holandią słowo „kolonizacja” ma być prowokującym narzędziem opisu dzisiejszego świata (wskazywać miejsca o ograniczonej wolności zarówno w sferze geopolityki, jak w ekonomii, języku, mediach, w stylu życia i sposobie myślenia) a także oddawać charakter samej wystawy – nie zamkniętej tylko w galerii, ale obecnej również na ulicach Poznania i w popularnych klubach.
Polska jest krajem postkomunistycznym/ postkolonialnym, wystawa zrealizuje jednak fantazję kolonizacji, której nigdy nie było – na czas jej trwania holenderska sztuka skolonizuje miasto Poznań i jego ofertę kulturalną (poza wystawą odbywać się będą koncerty oraz panel dyskusyjny).
Przedrostek „RE:” oznacza zarówno odnowienie, odrodzenie minionego, jak i odpowiedź, czy reinterpretację. Na zadany w ten sposób temat – hasło „KOLONIZACJA!” – zaproszeni do wystawy artyści holenderscy opisują i przeżywają niejednoznaczny – skolonizowany przez telewizję, wolny rynek i język angielski – współczesny świat.
Celem wystawy RE: KOLONIZACJA jest przedstawienie polskiej publiczności współczesnej sztuki holenderskiej, ukazanie jej jako witalnego i różnorodnego zjawiska. Artyści biorący w niej udział reprezentują różne media i skupiają swoje zainteresowania na różnych elementach życia społecznego.
Wśród zaproszonych znaleźli się artyści docenieni już na świecie jak Nicoline van Harskamp, Jeroen Jongeleen, grupa Antistrot, duet HuMobisten ale również wchodzące na scenę sztuki europejskiej nazwiska jak Rob Philip, Jan van Nuenen, Rosalie Monod de Froideville czy Matthijs Vlot.

archiwum

Rejected Proposals
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.30
Siostra Ziemia
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00
Nowa Kolekcja
27.11.2020 — 28.02.2021