sobota, 20 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

poręczne

PORĘCZNE

wernisaż: 19.07.2013, godz. 18.00

wystawa trwa do 25.08.2013

artyści: Ewa Axelrad, Little Warsaw (András Gálik i Bálint Havas), Bless (Désirée Heiss i Ines Kaag), Szymon Kobylarz, Katarzyna Przezwańska, Wojtek Pustoła, Małgorzata Szymankiewicz

kuratorka: Anna Czaban

oprowadzania kuratorskie:
25.07. 2013, godz. 17.00
24.08.2013, godz. 16.00

Wystawa „Poręczne” koncentruje się na plastyczności materii, próbując objąć możliwie największą ilość jej wymiarów – zarówno fizycznych (wizualnych, haptycznych, kinetycznych) jak i symbolicznych, mentalnych (od rutynowego użycia po fetyszyzację), stawiając pytanie o tkwiący w niej potencjał zmiany, przeobrażenia, przekształcenia. Plastyczność rozumiana jest tu w dwojaki sposób – jako giętkość tworzywa, ale też waloryzacja estetyczna. Prezentowane na wystawie obiekty i przedmioty sytuują się pomiędzy tymi właściwościami, balansując między przedmiotem użytkowym, przedmiotem przeestetyzowanym (bliskim postulatom antydizajnu), nie ukrywając bynajmniej swojej aspiracji do miana dzieła sztuki oraz roszczenia do eksponowania go w jej instytucjach.

Ujmując historię sztuki jako zapis ludzkiej wrażliwości obejmowanej wielozmysłowo, wielokrotnie dotykającą przedwerbalnych znaczeń świata, wcielanych i przeżywanych za sprawą doświadczenia zmysłowego właśnie, wystawa na nowo próbuje zdefiniować status obiektu, generującego refleksję wobec rzeczywistości. Na ile właściwości rzeczywistości fizykalnej, materialnej wpływają na nasze myślenie o świecie, jak osadzają się w naszej pamięci, przede wszystkim pamięci ciała. Na ile są dźwignią ideologii oraz jak obcowanie z nimi, czy po prostu użycie kształtuje naszą tożsamość, wrażliwość oraz przyzwyczajenia percepcyjne? Na ile głęboko wnikają w nasze życie i stanowią nierozłączny element przeżywania świata wewnętrznego, a na ile są jedynie zewnętrzną wobec niego formą i fakturą. W jaki sposób są im przypisywane sensy i na ile jest to zabieg celowy oraz jak można je modyfikować, a co za tym idzie, jak silna jest ich wartość performatywna.

——

HANDY ONES

opening: July 19th 2013 at 6 p.m.

The exhibition runs through August 25th, 2013

Artists: Ewa Axelrad, Little Warsaw (András Gálik and Bálint Havas), Bless (Désirée Heiss and Ines Kaag), Szymon Kobylarz, Katarzyna Przezwańska, Wojtek Pustoła, Małgorzata Szymankiewicz

Curator: Anna Czaban

Curatorial guided tours (free admission):
July 25th 2013, 5 p.m.
August 24th 2013, 4 p.m.

The „Handy Ones” exhibition focuses on the flexibility of matter and endeavours to address the highest possible number of its aspects, both physical (visual, haptic, kinetic) and symbolic or mental (ranging from routine use to fetishising), posing questions about its inherent potential for change, transformation and adaptation. Flexibility is considered here in a dual manner, as the pliability of material and as an aesthetic value.

The objects and items on display occupy a place in between those properties, striking a balancing between objects of everyday usage and those which are excessively aetheticised (which comes close to the demands of anti-design). Still, they do not hide their aspirations as works of art and still lay claim to be exhibited in art institutions.

Recognising art history as a record of human sensitivity encompassed by multiple senses, at many times touching on pre-verbal senses of the world, incarnated and experienced precisely by means of sensory experience, the exhibition tries to redefine the status of an object, thus generating reflection on reality: to what extent do the properties of physical, material reality influence our thinking about the world? How do they lodge themselves in our memory and in the memory of the body first of all? To what extent are they a vehicle of an ideology and how does contact with them or their use impact our identity, sensitivity and habitual perception? To what extent are they ingrained in our lives and part and parcel of inner life and to what extent are they but form and texture external to it? How do we assign signification to them and to what extent is this deliberate? How can we modify them and thus what their performative value is?

 

archiwum

Archive After Hand
29.06 – 8.07.2024
wernisaż: 29.06.2024, g. 18.00
Pod nieobecność państwa
Luz María Sánchez
24.05 – 7.07.2024
wernisaż: 24.05.2024, g. 18.00
Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00