poniedziałek, 6 grudnia dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

PIROEROTOMACHIA

WYSTAWA W RAMACH 8. BIENNALE FOTOGRAFII

PIROEROTOMACHIA

artyści: Meris Angioletti, Erik Berglin, Andrew Davidhazy, James George, Alexander Gutke, Ilana Halperin, Mamuka Japharidze, Rabih Mroué, Lisa Oppenheim, Alexander Porter, Rosangella Renno, Rajesh Kumar Singh, Konrad Smoleński, Jacek Staniszewski, Miroslav Tichý

kurator: Krzysztof Gutfrański

architektura wystawy: Magdalena Siemienowicz
koordynacja: Anna Czaban
miejsce: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
data: 15.11-15.12.2013
wernisaż: 15.11.2013, godz. 18.00

oprowadzania kuratorskie (wstęp wolny):
23.11.2013, godz. 18.00
11.12.2013, godz. 17.00

Wystawa proponuje podróż w świat łatwopalnej materialności. Wychodząc od historii fotobłysku i sztucznego doświetlania planów zdjęciowych, koncentruje się na wybuchowych momentach fotografii – eksplozji, przerwaniu zarówno w materialnej, jak i politycznej oraz emocjonalnej warstwie obrazowego przedstawienia. Na wystawie zaprezentowane zostaną artefakty z różnych dziedzin – pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, policyjnym dowodem a naukowym obiektem. Ta synkretyczna kombinacja, wynikająca poniekąd z otaczającego nas zalewu informacji, będzie wielogłosowym komentarzem wobec zagadnienia eksperymentu – przewodniego wątku tegorocznej edycji Biennale. Eksperyment – mieszanina metody i przypadku, szaleństwa, pożądania, walki… Podobnie jak błysk flesza jest chwilą destrukcji, w której może kryć się rozwiązanie – kiedy dostrzega się rzeczy po raz pierwszy lub… uzmysławia prawdę o niepowodzeniu.

fot. Konrad Smoleński, Stopnie swobody, 2013
————————–————————–———–

PYROEROTOMACHY

artists: Meris Angioletti, Erik Berglin, Andrew Davidhazy, James George, Alexander Gutke, Ilana Halperin, Mamuka Japharidze, Rabih Mroué, Lisa Oppenheim, Alexander Porter, Rosangella Renno, Rajesh Kumar Singh, Konrad Smoleński, Jacek Staniszewski, Miroslav Tichý

curator: Krzysztof Gutfrański

architecture of exhibition: Magdalena Siemienowicz
coordination: Anna Czaban
venue: Arsenał Municipal Gallery in Poznań (Stary Rynek 6, Poznań)
date: 15.11-15.12.2013
opening night: 15.11.2013, 6 pm
curator’s tours (admission free):
23.11.2013, 6 pm
11.12.2013, 5 pm

Exhibition invites to a trip into the world of flammable materiality. With a history of photo flash and artificial lighting of film sets as its points of entry, it focuses on photography’s fulminating moments: an explosion, a rupture of material, political and emotional layers of pictorial representation. Artefacts from various domains will be presented in the exhibition, from documents and works of art to forensic evidence and scientific objects. This highly syncretic combination, somewhat resulting from an overwhelming flood of information that surrounds us, will become a polyphonic commentary to the notion of experiment, a leading thread of this section of Biennal. Experiment – a mixture of method and chance, insanity, desire, struggle… Similarly to a flash flickering, it is a moment of destruction that can conceal a solution within it, when matters are wonderfully perceived for the first time, or when a truth of possible failure becomes present for a while.

fot. Konrad Smoleński, Degrees of Freedom, 2013

archiwum

Refugia. Strzeż (się) tych miejsc
24.09 — 21.11.2021
wernisaż: 24.09.2021, g. 18.00
Rejected Proposals
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.30
Siostra Ziemia
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00