czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

PIROEROTOMACHIA

WYSTAWA W RAMACH 8. BIENNALE FOTOGRAFII

PIROEROTOMACHIA

artyści: Meris Angioletti, Erik Berglin, Andrew Davidhazy, James George, Alexander Gutke, Ilana Halperin, Mamuka Japharidze, Rabih Mroué, Lisa Oppenheim, Alexander Porter, Rosangella Renno, Rajesh Kumar Singh, Konrad Smoleński, Jacek Staniszewski, Miroslav Tichý

kurator: Krzysztof Gutfrański

architektura wystawy: Magdalena Siemienowicz
koordynacja: Anna Czaban
miejsce: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
data: 15.11-15.12.2013
wernisaż: 15.11.2013, godz. 18.00

oprowadzania kuratorskie (wstęp wolny):
23.11.2013, godz. 18.00
11.12.2013, godz. 17.00

Wystawa proponuje podróż w świat łatwopalnej materialności. Wychodząc od historii fotobłysku i sztucznego doświetlania planów zdjęciowych, koncentruje się na wybuchowych momentach fotografii – eksplozji, przerwaniu zarówno w materialnej, jak i politycznej oraz emocjonalnej warstwie obrazowego przedstawienia. Na wystawie zaprezentowane zostaną artefakty z różnych dziedzin – pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, policyjnym dowodem a naukowym obiektem. Ta synkretyczna kombinacja, wynikająca poniekąd z otaczającego nas zalewu informacji, będzie wielogłosowym komentarzem wobec zagadnienia eksperymentu – przewodniego wątku tegorocznej edycji Biennale. Eksperyment – mieszanina metody i przypadku, szaleństwa, pożądania, walki… Podobnie jak błysk flesza jest chwilą destrukcji, w której może kryć się rozwiązanie – kiedy dostrzega się rzeczy po raz pierwszy lub… uzmysławia prawdę o niepowodzeniu.

fot. Konrad Smoleński, Stopnie swobody, 2013
————————–————————–———–

PYROEROTOMACHY

artists: Meris Angioletti, Erik Berglin, Andrew Davidhazy, James George, Alexander Gutke, Ilana Halperin, Mamuka Japharidze, Rabih Mroué, Lisa Oppenheim, Alexander Porter, Rosangella Renno, Rajesh Kumar Singh, Konrad Smoleński, Jacek Staniszewski, Miroslav Tichý

curator: Krzysztof Gutfrański

architecture of exhibition: Magdalena Siemienowicz
coordination: Anna Czaban
venue: Arsenał Municipal Gallery in Poznań (Stary Rynek 6, Poznań)
date: 15.11-15.12.2013
opening night: 15.11.2013, 6 pm
curator’s tours (admission free):
23.11.2013, 6 pm
11.12.2013, 5 pm

Exhibition invites to a trip into the world of flammable materiality. With a history of photo flash and artificial lighting of film sets as its points of entry, it focuses on photography’s fulminating moments: an explosion, a rupture of material, political and emotional layers of pictorial representation. Artefacts from various domains will be presented in the exhibition, from documents and works of art to forensic evidence and scientific objects. This highly syncretic combination, somewhat resulting from an overwhelming flood of information that surrounds us, will become a polyphonic commentary to the notion of experiment, a leading thread of this section of Biennal. Experiment – a mixture of method and chance, insanity, desire, struggle… Similarly to a flash flickering, it is a moment of destruction that can conceal a solution within it, when matters are wonderfully perceived for the first time, or when a truth of possible failure becomes present for a while.

fot. Konrad Smoleński, Degrees of Freedom, 2013

archiwum

Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2023
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar