wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

KUBA BĄKOWSKI, MAGNETIC

Kuba Bąkowski, Magnetic
7.02.-23.02.2011
wernisaż: 7.02., godz. 18.00-20.00
koordynatorka: Magda Popławska

[For English please scroll down]

Zatopiony w mroku postindustrialny krajobraz z dwiema wieżami po obu stronach rzeki. Na rozpiętej pomiędzy nimi dwustumetrowej stalowej linie balansuje postać z latarką. Świetlny punkt dopełnia gwiezdną mapę nieba. Mroźna noc na Spitsbergenie – odległej wyspie na Morzu Arktycznym. Tutaj postać w przebraniu niedźwiedzia polarnego trzyma w górze lampę sygnałową, rozświetlającą niebo w miejscu, gdzie powinna znajdować się Gwiazda Polarna. Transmisja wideo z okien lokomotywy mknącej poprzez rusztowania ogromnego stalowego mostu. W rzeczywistości to reportaż z mikrokamery zamontowanej na miniaturowej modelarskiej kolejce podróżującej wewnątrz zawieszonej wysoko pod sufitem konstrukcji, podtrzymującej oświetlenie sali wystawowej. Wnętrze pustej w środku sakralnej rzeźby. Dotychczas ukryte, zostaje po raz pierwszy rozświetlone białym światłem i poddane eksploracji jak skalny tunel wiodący w nieznanym kierunku. Te i inne wykorzystujące zaskakujące rozwiązania formalne realizacje fotograficzne, filmowe i rzeźbiarskie prezentuje Kuba Bąkowski na indywidualnej wystawie „Magnetic” w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu.

„Żadna podróż nie jest dostatecznie daleka” – posługując się tym stwierdzeniem, wypowiedzianym przez jednego z bohaterów książek Philipa K. Dicka, można określić postawę i obszar doświadczenia w nowych projektach Bąkowskiego. Praktyką obecną w twórczości obu autorów jest eksplorowanie jednego z najbardziej podstawowych składników konstytuujących ludzką duchowość i kulturę w całości – pragnienia przekraczania mentalnych, przestrzennych i czasowych ograniczeń, determinujących zakres i możliwość doświadczenia. Odbywa się to na zasadzie nieustannego podważania status quo w oglądzie rzeczywistości i redefiniowania go na nowo. W przypadku Bąkowskiego znajduje to wyraz w analitycznych (a nie fantastycznych), pełnych ironii i świadomie ocierających się o absurd realizacjach, będących odbiciem rzeczywistości pełnej paradoksów. Podstawowym tworzywem dla nowych realizacji stał się zatem czas i przestrzeń, ich kulturowa recepcja i poszukiwanie nowych (własnych) sposobów ich postrzegania. Zgrupowane na wystawie „Magnetic” artefakty to magnetyczne i świetlne nośniki mentalnej podróży zorientowanej prostopadle wobec zwyczajowych kierunków rozumowania. (Kuba Bąkowski)

Kuba Bąkowski jest absolwentem Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Realizował projekty indywidualnie i na wystawach zbiorowych w Narodowej Galerii Zachęta oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Brał udział w wystawach w Museum Moderner Kunst w Wiedniu, Museé d’Art Moderne w Saint-Etienne, Artspace Sydney, National Center for Contemporary Art w Moskwie, Palazzo delle Arti Napoli, Centro d’Arte Contemporanea Villa Manin, Chelsea Art Museum w Nowym Jorku i kilkudziesięciu innych projektach w kraju i za granicą. Jest stypendystą programu Location One oraz Skowheagen International Residency a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza.

zdjęcie obok – Spitting To Abstraction, instalacja wideo, dzięki uprzejmości Scaramouche

————————————————

Kuba Bąkowski „Magnetic” – Arsenał Municipal Gallery in Poznań

A post-industrial landscape shrouded in darkness and featuring two towers, one on each side of a river. A figure with a lantern balances on a 200-meter steel cable stretched between them. The point of light supplements the constellations in the heavens. A freezing cold night on Spitsbergen – a distant island on the Arctic Sea. On it a figure dressed as a polar bear holds up a signal lamp, illuminating the heavens in the spot where the North Star belongs.video transmission from the window of a locomotive speeding past the trusses of an enormous steel bridge. In reality, this is a broadcast from a micro-camera mounted on a miniature model train travelling atop structural elements suspended high up near the ceiling to support the lighting in the exhibition hall. The interior of a religious sculpture that is hollow inside. Its previously hidden interior is being illuminated for the first time by a white light and explored like a rock tunnel leading in an unknown direction. Kuba Bąkowski makes use of such surprising formal solutions in these and other photographic, film and sculpture works he is displaying in an individual exhibition entitled “Magnetic” in the Arsenał Municipal Gallery in Poznań.
“No journey is far enough” – one could use this statement, made by a character from a Philip K. Dick novel, to describe the shape and scope of experience in Bąkowski’s new projects. In their works, both authors explore of one of the most basic components of human spirituality and culture as a whole – the desire to transcend the mental, spatial, temporal limitations that determine the range and possibilities of our experience. This is achieved through a continual questioning of the status quo as they examine reality and redefine it anew. In Bąkowski’s case, this is expressed in works that are analytical (but not fantastic), full of irony and consciously bordering on the absurd, and which are reflections of a reality that is full of paradoxes. The primary material for his new works is thus time and space, their cultural reception, and the search for new (original) means for perceiving them. The artefacts collected in the “Magnetic” exhibition are magnetic and luminous means of conveying a mental journey that runs at right angles to customary lines of reasoning (Kuba Bąkowski)

Kuba Bąkowski is a graduate of the Department of Multimedia Communications at the Academy of Fine Arts in Poznań. He has shown his work individually and in group exhibitions in Zachęta National Gallery and Zamek Ujazdowski Centre for Contemporary Art in Warsaw. He has also taken part in exhibitions at Museum Moderner Kunst in Vienna, MuseŽ d’Art Moderne in Saint-Etienne, Artspace Sydney, National Centre for Contemporary Art in Moscow, Palazzo delle Arti Napoli, Centro d’Arte Contemporanea Villa Manin, Chelsea Art Museum in New York, and several dozen other projects in Poland and abroad. He has been awarded grants by the Location One program, Skowheagen International Residency, the Ministry of Culture and National Heritage, the National Institute of Culture, and the Adam Mickiewicz Institute.

—————————————————–
PROFILAB
profilab
artinfo-logo
polandartcom

archiwum

Archive After Hand
29.06 – 8.07.2024
wernisaż: 29.06.2024, g. 18.00
Pod nieobecność państwa
Luz María Sánchez
24.05 – 7.07.2024
wernisaż: 24.05.2024, g. 18.00
Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00