środa, 24 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

KŁUSOWNICY

Kłusownicy/Guerrillas
kuratorka: Anna Czaban
artyści biorący udział: Ewa Axelrad, Alexander Binder, Olaf Brzeski, Jakub Czyszczoń, Michał Dudek, Konrad Smoleński, E. S. Mayorga, Zofia Nierodzińska, Piotr Żyliński

13.05-12.06.2011
wernisaż: 13.05., godz. 18.00-20.00

[scroll down for english]

Zło wydaje się koniecznym i stałym elementem ludzkiego doświadczenia. Definiowane jako zadawanie cierpienia jest niemalże niemożliwe do wyeliminowania, gdyż wartość cierpienia jest wpisana w wielowymiarową egzystencję człowieka. Człowiek jest stworzeniem agresywnym i trudno temu zaprzeczyć. Możemy się wzdragać z przerażenia, kiedy dowiadujemy się o okropnościach, jakich się dopuszcza , jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że w każdym z nas drzemią dzikie impulsy, prowadzące do zbrodni, morderstw i okrucieństwa.

Wystawa „Kłusownicy” podejmuje ten wątek, próbując ująć kwestię zła u jego źródła, dociekając jego początków. Jest to spojrzenie jakby od wewnątrz, spojrzenie nieobawiające się zboczyć w obszary szalonej fantazji, zakrawającej niekiedy o mity, przywołujące wrogie duchy i upiory. Nie chodzi tu o przedstawienie publicystycznej myśli, analizującej efekty współczesnych konfliktów, tylko o wniknięcie w tajemnicę zła, w mroczne zakręty duszy, bestialskie instynkty i nienawistne myśli. Zło, podobnie jak dobro jest dwuznaczne, a to dlatego, że wartości te są nierozerwalne i najczęściej występują razem. Tak jak dwuznaczne jest serce kłusownika, który choć pełen uwielbienia i podziwu dla piękna i siły zwierzęcia, jednocześnie nie ma oporów, by je zabić. Każda dwuznaczność fascynuje, tak też zło jest przedmiotem fascynacji i choć wydawać się może patologią, to rzadko spotykamy kogoś, kto rzucałby się do walki w imię zła. Częściej spotykamy agresywne zachowania, które są podporządkowane prawom moralnym.

Wystawa nie ma na celu przedstawienia, czym zło jest, ale będzie próbą nakreślenia aury, jaka otacza to zjawisko. Aury, która im bardziej subtelna i niewinna, tym bardziej upajająca i wściekła. Artyści wprowadzą widza w zakłopotanie, kiedy oto okaże się, że nieświadomie zauroczony, jest on częścią tej sytuacji. Zamienią się w semantycznych kłusowników, którzy zastawiają wnyki na konwencjonalne, utarte i jednoznaczne przekonania i opinie na temat zła.

—————————————–

Evil seems a necessary and permanent element of the human predicament. Defined as the infliction of suffering, it is virtually impossible to eliminate, since the value of suffering is part of the multifaceted human existence. The human being is an aggressive animal and it is hard to question that. We can get the shivers when we learn of the atrocities humans are capable of and yet are fully aware that the wild impulses that lead to crime, murder and cruelty lurk within each and every one of us.

The “Guerrillas” exhibition addresses this question and tries to portray evil at its source, probing its origins. This is a look from the inside, so to speak, a look that does not shy away from an area of wild imagination, at times bordering on myths, evoking evil spirits and phantoms. What is at stake here is not some media-mediated ideas analysing the effects of contemporary conflicts but rather the fathoming of the mystery of evil, the murky recesses of the soul, the bestial instincts and hateful thoughts. Like good, evil is ambiguous, because the two values are inseparable and most often appear together. The heart of a poacher (guerrilla) is equally ambiguous; full of admiration for the beauty and strength of an animal, it has no scruples to kill it. Each ambiguity is fascinating. Evil, too, is the object of fascination and while this may seem pathological, rarely do we meet people who would struggle in the name of evil. We far more often encounter aggressive behaviour which is subject to moral laws.

The exhibition does not aim to demonstrate what evil is but will attempt to present the aura of this phenomenon. The more subtle and innocuous the aura, the more intoxicating and rabid it is. The artists will discombobulate the viewer once it turns out that, unconsciously enchanted, he is part of the situation. They will turn into semantic guerrillas who set traps on the conventional, hackneyed and one-sided convictions and opinions on evil.
——————————————————–
Mecenat:
profilab

Patronat/Matronat medialny:

artinfo-logo
polandartcom
afera
arteon_logo_male
czk-logotypepoznanexitfragilegazeta-pl-czarnekwartalnik-fotografiaformatwtk

archiwum

Archive After Hand
29.06 – 8.07.2024
wernisaż: 29.06.2024, g. 18.00
Pod nieobecność państwa
Luz María Sánchez
24.05 – 7.07.2024
wernisaż: 24.05.2024, g. 18.00
Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00