czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Jakub Karwowski, RYSA

WYSTAWA W RAMACH 8. BIENNALE FOTOGRAFII
laureata Grand Prix – PHOTO DIPLOMA AWARD 2011

Jakub Karwowski, RYSA
kuratorka: Bogna Błażewicz

miejsce: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (Święty Marcin 80/82, Poznań)
data: 15.11-15.12.2013
wernisaż: 15.11.2013, godz. 20.00

oprowadzania kuratorskie (wstęp wolny)
16.11.2013, godz. 13.00
27.11.2013, godz. 17.00

Rysa – to opowiadanie.
Krótka forma oparta na prawdziwych wydarzeniach.
Jej bohaterem jest mój syn Fryderyk.
Jego historia nie jest nadzwyczajna, ale kryje w sobie tajemnicę.
O tej tajemnicy chcę opowiedzieć.
Kieruję opowieść do niego.
– Jakub Karwowski

Jakub Karwowski – urodzony w 1985 roku w Krakowie. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz fotografię w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. W swojej twórczości skupia się głównie na emocjach i obserwacji najbliższego otoczenia. Bazuje na tradycjach fotografii rodzinnej, przekształcając ją we współczesną opowieść o człowieku w jego intymnym świecie. Od 2008 roku tworzy kolejne rozdziały własnego „albumu rodzinnego”, które jako oddzielne cykle z różną intensywnością ujawniają jego fascynację estetyką filmu, malarstwa i muzyki. Sięga po elementy innych dziedzin sztuki, tworząc swoją autorską narrację fotograficzną.

fot. Jakub Karwowski, z cyklu Rysa, 2013

——-

exhibition of the winner of the Grand Prix – PHOTO DIPLOMA AWARD 2011

Jakub Karwowski, SCRATCH

curator: Bogna Błażewicz

venue: Zamek Cultural Centre in Poznań (Święty Marcin 80/82, Poznań)
date: 15.11-15.12.2013
opening night: 15.11.2013, 8 pm
curator’s tour (admission free):
16.11.2013, 1 pm
27.11.2013, 5 pm

Scratch – it’s a story.
A short tale based on a true story.
Its hero is my son Frederick.
His story is not unusual, but it conceals a secret.
I want to tell you about this secret
This story is aimed at him.
– Jakub Karwowski

Jakub Karwowski – born in 1985 in Kraków. He studied musicology at the Jagiellonian University in Kraków and photography at the Leon Schiller School of Film in Łódź. His work focuses primarily on emotions and observation of his immediate surroundings. It is based on the traditions of family photography, transforming it into a modern story about people in their private worlds. Since 2008, he has been creating chapters in his own “family album”, which as separate series with varying levels of intensity, reveals his fascination with the aesthetics of film, music and painting. He makes use of elements from other artistic disciplines, creating an auteur photographic narrative.

fot. Jakub Karwowski, from the series Rysa

archiwum

Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2023
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar