wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Samoświadomy obraz

Wystawa ma na celu przedstawienie na przykładzie twórczości pięciu artystów interesującego nurtu współczesnej sztuki polskiej określanego mianem nurtu metamalarskiego. Udział biorą: Jan Berdyszak, Tomasz Ciecierski, Piotr C. Kowalski, Kamil Kuskowski, Paweł Łubowski. Scenariusz prezentacji, którego autorką jest Marta Smolińska-Byczuk, został nagrodzony w ogłoszonym w 2004 roku. przez magazyny artystyczne Arteon i Gazetę Malarzy i Poetów konkursie na najciekawszy kuratorski projekt wystawy.
Wystawa zatytułowana Samoświadomy obraz ma na celu prezentację niezwykle ciekawego nurtu współczesnej sztuki polskiej, rozwijającego się w sposób dynamiczny, ale pozostającego w cieniu szeroko opisywanej sztuki krytycznej. Nurt ten, związany ze samoświadomymi obrazami, skupia się na refleksji dotyczącej pytań fundamentalnych dla twórczości artystycznej, szczególnie zaś dla malarstwa: Czym jest obraz? Czym jest malarstwo? Czym jest proces widzenia i malowania? Jak na tym tle rysuje się zagadnienie iluzji, stosunku do natury i kwestia prawdy w malarstwie? W jaki sposób w obrazie spotyka się przestrzeń z płaszczyzną? Na jakich zasadach przestrzeń trafia na płaszczyznę? Jaki jest status obrazu wobec przedstawionej nań rzeczywistości? Czym jest rama, passe-partout? Jaka jest kondycja obrazu jako materialnego przedmiotu? Czy wreszcie, jaka jest motywacja artystów, którzy wciąż sięgają po obraz jako najbardziej adekwatny środek wyrazu?

Prace prezentowane na wystawie w poznańskim Arsenale pochodzą przede wszystkim z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku, kiedy samoświadome obrazy pojawiają się w krajobrazie polskiej sztuki współczesnej z dużą częstotliwością. Żywotność zjawiska dokumentują obrazy powstałe już w wieku XXI.
Zadaniem ekspozycji jest ukazanie twórczości pięciu artystów (trzech ze środowiska poznańskiego, jednego z Warszawy i jednego z Łodzi), w których twórczości namysł nad statusem obrazu wydaje się szczególnie widoczny. Byłaby to pierwsza tego rodzaju konfrontacja-spotkanie-dialog prac tych artystów pod szyldem metamalarstwa, która, być może, stanie się punktem wyjścia do dyskusji, rysującej bardziej obiektywny, szerszy obraz współczesnej sztuki polskiej niż ten dotychczas funkcjonujący.
Zaaranżowana w przestrzeni galerii jednostkowa sytuacja spotkania prac Jana Berdyszaka, Tomasza Ciecierskiego, Piotra C. Kowalskiego, Kamila Kuskowskiego i Pawła Łubowskiego stwarza możliwość uwypuklenia różnorodnych postaw artystów wobec podejmowanej przez nich problematyki. Obrazy, bazując na wzajemnym sąsiedztwie i bliskości, nie pozostają wobec siebie obojętne i dzięki temu wyciszając się lub potęgując swój wydźwięk tym dobitniej eksponują własne cechy.

Marta Smolińska-Byczuk

archiwum

Archive After Hand
29.06 – 8.07.2024
wernisaż: 29.06.2024, g. 18.00
Pod nieobecność państwa
Luz María Sánchez
24.05 – 7.07.2024
wernisaż: 24.05.2024, g. 18.00
Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00