poniedziałek, 6 grudnia dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

4 Biennale Grafiki Studenckiej 2005

Czwartą edycję ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2005 organizuje podobnie jak poprzednie – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obserwowany w ostatnich latach rozwój mediów graficznych spowodował renesans zainteresowania klasycznymi technikami graficznymi, co znajduje realne odbicie na rynku sztuki. Celem Biennale jest wyłonienie najciekawszych postaw twórczych spośród studiującej młodzieży i ułatwienie jej startu do dojrzałej kariery artystycznej. Poza tym impreza ta stwarza możliwość uważnego prześledzenia i porównania dorobku pracowni graficznych uczelni artystycznych z całej Polski.

Chęć udziału w wydarzeniu zgłosiło 360 studentów nadsyłając w sumie 1069 prac. Z tej liczby Jury wybrało 145 grafik 100 młodych autorów, które zakwalifikowano do udziału w wystawie pokonkursowej 4 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2005.
Wystawa odbywa się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. W dniu wernisażu ogłoszone zostaną wyniki konkursu oraz wręczone nagrody i wyróżnienia.

Kuratorami 4 Biennale Grafiki Studenckiej są:

Prof. Mirosław Pawłowski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu
Prof. Stefan Ficner, Kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu

archiwum

Refugia. Strzeż (się) tych miejsc
24.09 — 21.11.2021
wernisaż: 24.09.2021, g. 18.00
Rejected Proposals
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.30
Siostra Ziemia
9.07 — 5.09.2021
wernisaż: 9.07.2021, g. 18.00
Aurora
Michael Wittassek
30.04 — 30.05.2021
Polityka cyborgów
9.04 — 30.05.2021
AMZN
Tytus Szabelski
29.01 — 28.03.2021
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 4.
edycja 4.
19.02 — 28.03.2021
Biennale Grafiki Studenckiej
XII edycja
5 — 28.03.2021
wernisaż: 5.03.2021, g. 18.00