środa, 27 września otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

III Biennale Grafiki Studenckiej

Na konkurs wpłynęło 1246 prac 324 autorów. Jury pod przewodnictwem prof. Rafała Strenta zakwalifikowało na wystawę 170 prac 123 autorów.

Kuratorzy biennale
::: prof. Mirosław Pawłowski, dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu
::: prof. ASP Stefan Ficner, kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu

Wyniki
Grand Prix oraz nagroda wystawa indywidualna ufundowana przez Galerię Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie:
::: Małgorzata Gurowska z ASP w Warszawie

Nagroda Rektora ASP w Poznaniu:
::: Anna Hukowska z ASP w Łodzi

Nagroda Towarzystwa Jerzego Piotrowicza:
::: Monika Krawiec z ASP w Poznaniu

Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu
::: Dominika Sadowska z ASP w Łodzi

Nagrody ufundowane przez p. Grażynę Kulczyk:
::: Małgorzata Gurowska z ASP w Warszawie
::: Sławoj Dreszer z ASP w Poznaniu

Protokół z posiedzenia Jury

W dniach 26-27 stycznia 2003 roku odbyły się obrady Jury 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej organizowanego przez Wydział Grafiki ASP w Poznaniu.

Na konkurs wpłynęło 1246 prac 324 autorów.
JURY 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2003:

1. p. Agata Dworzak – laureatka 2 Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 1999
2. prof. Stefan Ficner – ASP Poznań
3. prof. Roman Gajewski – ASP Gdańsk
4. prof. Grzegorz Mazurek – UMSC Lublin
5. prof. Mirosław Pawłowski – ASP Poznań
6. prof. Rafał Strent – ASP Warszawa
7. ad.II° Przemysław Tyszkiewicz – ASP Wrocław
8. prof. Ewa Zawadzka – WSP Częstochowa
9. prof. Roman Żygulski – ASP Kraków

Jury pod przewodnictwem prof. Rafała Strenta zapoznało się ze wszystkimi pracami i zakwalifikowało do następnego etapu 249 grafik. W wyniku dalszych obrad wytypowano 170 prac (242 plansze) 123 autorów. Podczas kolejnego głosowania przyznano następujące nagrody:

GRAND PRIX 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2003, oraz nagroda wystawa indywidualna ufundowana przez Galerię Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie:
Małgorzata Gurowska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda Rektora ASP w Poznaniu:
Anna Hukowska z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Nagroda Towarzystwa Jerzego Piotrowicza
Monika Krawiec z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu
Dominika Sadowska z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Nagroda ufundowana przez p. Grażynę Kulczyk
Małgorzata Gurowska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda ufundowana przez p. Grażynę Kulczyk
Sławoj Dreszer z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Przyznane nagrody Grażyny Kulczyk zostały wybrane osobiście przez fundatorkę.

Wyróżnienie:
Ksawery Kaliski z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Wyróżnienie:
Grupa Magnificat z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wyróżnienie:
Krzysztof Malczewski z UMCS w Lublinie

Wyróżnienie:
Karolina Grudzińska z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Wyróżnienie:
Grzegorz Hańderek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Wyróżnienie:
Barbara Citkowska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wszystkie wybrane przez Jury prace zostaną zamieszczone w katalogu imprezy
oraz wezmą udział w wystawach 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej
na terenie całego kraju.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zakwalifikowanymi do wystawy
pracami w ciągu dwóch najbliższych lat.

Profesor Roman Żygulski wnioskował o zmiany w zapisie regulaminu Biennale dotyczące:

1. Wyraźne określenie ilości prac wchodzących w zakres cyklu lub serii.
2. Niedopuszczanie do konkursu prac oprawionych w ramy lub passe-partout.

Na tym protokół zakończono.

Regulamin III Biennale Grafiki Studenckiej

W dniach 26-27 stycznia 2003 roku odbyły się obrady Jury 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Grafiki ASP w Poznaniu

I. Cel Biennale

Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i
warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej.

Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i
wyborów.

Powołanie do życia tego typu imprezy służy wyłonieniu najzdolniejszej młodzieży
studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.

II. Warunki uczestnictwa

W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych
oraz dyplomanci z 2001 i 2002 roku.

1. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż 3 prace w dowolnej technice
graficznej.

2. Format grafik nie podlega ograniczeniu. W przypadku prac wymagających nietypowego
eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.

3. Do udziału w konkursie zostaną dołączone prace z dołączoną czytelnie wypełnioną
metryczką.

4. Grafiki powinny być starannie opakowane i nadesłane lub osobiście dostarczone
na adres Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Za uszkodzenia powstałe w czasie
transportu i retransportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w
mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw akademickich bez wypłacania
honorariów autorom.

6. Prace zakwalifikowane przez jury do ekspozycji pokonkursowej zostaną odesłane
autorom w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia wystaw.

7. Prace nie zakwalifikowane na wystawę zostaną odesłane autorom na adres
ich macierzystych uczelni w ciągu czterech tygodni od daty zakończenia obrad
jury.

III. Jury

Jury I Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej składać się będzie z
przedstawicieli uczelni plastycznych, galerii oraz osób związanych z promocją
sztuki współczesnej.

1. Posiedzenie jury, wybór prac do wystawy oraz przyznanie nagród odbędzie
się nie później niż w styczniu 2003 roku.

2. Przewidywane otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród
odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w marcu 2003 roku.

3. Organizatorzy zapewniają wydanie plakatu i katalogu wystawy.

4. Wyniki Biennale zostaną ogłoszone w prasie, radiu i TV.

IV. Nagrody

Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix 1.500 zł

Nagroda Rektora ASP w Poznaniu 1.000 zł

Trzy równorzędne nagrody á 1.000 zł

Przewidziane są nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne.

Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma nieodpłatnie katalog 3 Biennale.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

V. Adres i termin

1. Prace wraz z kartą uczestnictwa należy nadesłać do dnia

31 grudnia 2002 roku na adres:

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH / WYDZIAŁ GRAFIKI

3 Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej

Aleje Marcinkowskiego 29

60-967 POZNAŃ

2. Wszelkich informacji na temat

3 BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ POZNAŃ 2003 udziela Biuro Organizacyjne tel.
0-61 853 16 21

3. http://www.asp.poznan.pl

Kuratorzy 3 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań 2003

Prof. ASP Stefan Ficner, Kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu

Prof. Mirosław Pawłowski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu

archiwum

Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2026
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar
Z miasta Żelaza i Betonu
З міста Залізобетону / Из города Железобетона
17.03 – 16.04.2023
wernisaż: 17.03.2023, g. 18.00
Tutaj i wtedy o zmierzchu
Adriana Molenda, Anton Varga
13.01 – 5.03.2023
wernisaż: 13.01.2023, g. 18.00
Atlas Krajobrazów Tektonicznych
Sergey Shabohin
3.02 – 5.03.2023
wernisaż: 3.02.2023, g. 18.00
DRIVE-THRU
Nadia Markiewicz
21.10.2022 – 8.01.2023
wernisaż: 21.10.2022, g. 18.00