niedziela, 1 października otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Wyspy widzialności

WYSPY WIDZIALNOŚCI

Fotograficzne języki uwodzenia

Fotografia zawsze była w szczególny sposób zaabsorbowana samo-przekraczaniem własnych granic i samorewizją własnej tożsamości. Na początku swego istnienia starała się być czymś innym, niż jest, a potem czymś więcej i czymś inaczej.

Zmaganie się fotografii z własnymi granicami i z własną tożsamością polegało i nadal polega na przezwyciężaniu (odsłanianiu, oszukiwaniu, obłaskawianiu, obchodzeniu, ignorowaniu, wyśmiewaniu, piętnowaniu itd.) treściowych, stylistycznych i funkcjonalnych predefinicji z góry programujących obraz fotograficzny i wyznaczających prawomocną interpretację jego sensu.
Zazwyczaj jest to domena sztuki-fotografii. Aparat fotograficzny wykorzystywany w grach artystycznych jest narzędziem transgresji z urzędu. Dostarcza obrazy, które mają zakwestionować zarówno predefinicje odnoszące się do roli artysty, jak i predefinicje dotyczące zakresu uprawomocnionego pola fotografii i jej społecznych funkcji. Prawo do artystycznego ryzyka staje się tutaj elementem instytucjonalnego porządku i obowiązkiem, z którego jest się jak z każdej innej pracy sukcesywnie rozliczanym.
Na wszystkich pozostałych obszarach fotografii sprawa nie jest już taka jednoznaczna, zaś najmniej zainteresowana stanami granicznymi wydaje się być dzisiaj – wbrew pozorom – fotografia reklamowa.

Aparat fotograficzny użyty do kreowania reklamowej hiperrzeczywistości produkuje obrazy, które mają uwodzić. Jednakże fotografia, reprodukując i upowszechniając nowe symbole konsumpcji, reprodukuje prawie zawsze tylko stare potrzeby i pragnienia, które są tak samo trywialne, jak ich reklamowe widoki. Jeśli najważniejszym zadaniem fotografii reklamowej jest rzeczywiście uwodzenie, to tym samym najprostszym, najbardziej oczywistym, najbardziej wiarygodnym i najuczciwszym sposobem, w jaki może ona włączyć się w zmagania z granicami fotografii, jest zbadanie możliwości uwodzenia poza prawomocnymi regułami, wbrew nim lub niezależnie od nich.

Wystawa „Wyspy Widzialności” jest próbą rozmowy o nieprawomocnych stylistycznie i nieprawomocnych treściowo językach uwodzenia. Rozmowa taka wydaje mi się być dzisiaj najwłaściwszym sposobem włączenia się fotografów reklamowych w główny nurt współczesnej fotografii i wniesienia weń czegoś interesującego i nowego.

Kuratorzy wystawy:
Rafał Drozdowski Zdzisław Orłowski

archiwum

Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2026
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar
Z miasta Żelaza i Betonu
З міста Залізобетону / Из города Железобетона
17.03 – 16.04.2023
wernisaż: 17.03.2023, g. 18.00
Tutaj i wtedy o zmierzchu
Adriana Molenda, Anton Varga
13.01 – 5.03.2023
wernisaż: 13.01.2023, g. 18.00
Atlas Krajobrazów Tektonicznych
Sergey Shabohin
3.02 – 5.03.2023
wernisaż: 3.02.2023, g. 18.00
DRIVE-THRU
Nadia Markiewicz
21.10.2022 – 8.01.2023
wernisaż: 21.10.2022, g. 18.00