czwartek, 30 marca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Teresa Tyszkiewicz

Tekst Mariusza Rosiaka

Teresa Tyszkiewicz zawsze wiodła życie aktywne, wypełnione spotkaniami, pracą. Pisywała z rzadką wnikliwością o sztuce, wygłaszała odczyty, brała udział w plenerach, wiele podróżowała. W jej przypadku (…) sztuka i życie zrosły się, stopiły w jedność.

Twórczość Teresy Tyszkiewicz podlegała wymogom, jakie stawiała własna świadomość artystyczna, wyobrażenia o miejscu i roli sztuki, wiara w paradygmat awangardy, ciągłe przekraczanie granic sztuki. Jednocześnie powtarzała za Jeanem Fautrier`em, że malarstwo stale musi ulegać samozniszczeniu po to, aby mogło na nowo się narodzić. Ciągle podkreślała rolę taszyzmu, jednego z zasadniczych odłamów abstrakcji bezforemnej, opartej na działaniach automatycznych, o charakterze spontanicznym, niekontrolowanym geście artysty jako modus vivendi organizacji obrazu. Szansą zasadniczą taszyzmu pisała jest nagłe objawienie na szeroką skalę nowego świata form przeczuwanych i po omacku szukanych, form nie wymyślonych, ale zapożyczonych, ani gotowych, ani zrobionych ręką ludzką, ale form stworzonych jakby samych dla siebie, zrodzonych z praw rządzących materią, z praw rządzących użytym tworzywem. Teresa Tyszkiewicz była świadoma, jak rzadko, kto wtedy, że nastaje era sztuk wyzwolonych z wszelkiej konwencji. Sztuki, która doprowadziła do całkowitej dezintegracji formy. sama stanęła w szeregu tych artystów, którzy dokonali radykalnego i definitywnego odrzucenia ograniczającej obraz struktury form. Michel Tapie jeden z twórców informelu podkreślał znaczenie braku formy, Teresa Tyszkiewicz z kolei podkreślając historyczną rolę wszelkich odmian abstrakcji bezforemnej pisał, że po raz pierwszy w dziejach sztuki â€�znak zaczął wyprzedzać znaczenie. Podzielała przy tym wiarę Hansena Hartunga, że zarówno rówieśnicy, jak i generacje przyszłości nauczą się odczytywać ludziom bliższe od mechanizmów malarstwa przedstawiającego.

archiwum

Tutaj i wtedy o zmierzchu
Adriana Molenda, Anton Varga
13.01 – 5.03.2023
wernisaż: 13.01.2023, g. 18.00
Atlas Krajobrazów Tektonicznych
Sergey Shabohin
3.02 – 5.03.2023
wernisaż: 3.02.2023, g. 18.00
DRIVE-THRU
Nadia Markiewicz
21.10.2022 – 8.01.2023
wernisaż: 21.10.2022, g. 18.00
Happy Family, poradnia domowa
Karolina Balcer
7.10.2022 – 8.01.2023
wernisaż: 7.10.2022, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 6.
22.07 – 2.10.2022
wernisaż: 22.07.2022, g. 18.00
Niewidoczne wyspy
Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik
8.07 – 25.09.2022
wernisaż: 8.07.2022, g. 18.00
Ćwiczenia z utraty kontroli
Karolina Breguła oraz goście i gościnie: Yulin Huang, Yi-Jin Huang, Zuo-Xin Tang, Po-I Chen, Print & Carve Dept., Grupa Filmowa Kino Свобода
29.04 – 26.06.2022
wernisaż: 29.04.2022, g. 18.00
Polityki (nie)dostępności
obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze
11.02 – 10.04.2022
wernisaż: 11.02.2022, g. 18.00