piątek, 2 grudnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Perspektywy plakatowe

Wystawa przygotowana przez Branderburgische Kunstsammlungen Cottbus prezentuje pięciu prace grafików: Wernerea Jekera z Lozanny, Uwe Loescha z DĂĽsseldorfu, Gerarda Paris-Clavela z Paryża, Volkera PfĂĽllera z Berlina oraz Henryka Tomaszewskiego z Warszawy. Każdy z tych artystów przyczynił się do ożywienia sztuki plakatu w XX w., wnosząc nowe motywy i wyznaczając nowe kierunki rozoju.

Recenzja

Rzeczpospolita 8/9 06.1996, Perspektywy plakatowe

Przez miesiąc w poznańskim BWA Arsenał oglądać można wystawę Perspektywy plakatowe, która prezentuje prace pięciu artystów z różnych krajów. Ekspozycja została przeniesiona z muzeum sztuki współczesnej, fotografii plakatu i wzornictwa Brandenburgische Kunstsammlungen w Cottbus. Jego dział plakatów organizuje co roku dwie, trzy wystawy skoncentrowane bądź wokół grupy artystów, bądź wokół jednego tematu. Tym razem autorka ekspozycji, Barbara Bärmich wybrała prace pięciu grafików tworzących w różnych krajach. Jej zdaniem, każdy z nich wniósł do sztuki plakatowej własną, indywidualną ekspresję, wskazując nowe kierunki działania następcom. Odmienny jest ich język, styl, środki wyrazu; łączy je przekonanie, że plakat musi być tym sposobem komunikowania się, który trafia do wszystkich.
Najstarszym i najbardziej utytułowanym z grona autorów jest warszawianin Henryk Tomaszewski. W jego pracach Bärmich dostrzega przede wszystkim oszczędność środków wyrazu, która odróżnia je od malarskich plakatów innych polskich grafików. Artysta stosuję uproszczenia, przerysowania i subtelne aluzje. W efekcie powstają znaki graficzne przypominające japońską kaligrafię.
Drezdeńczyk, Uwe Loesch stał się znany poza granicami swego kraju na początku lat osiemdziesiątych. Jego plakat jest spontaniczny. a zarazem przemyślany, nierzadko o wymowie sarkastycznej. Austriak, Werner Jeker natomiast sięga chętnie po fotografię uznając, że jest ona najlepszym sposobem osiągnięcia powszechnie zrozumiałych skojarzeń. Co ciekawe, jego prace nie są realistyczne, a surrealistyczne i nie poddają się żadnym zasadom logiki. Jeker chętnie współpracuje zarówno z agencjami fotograficznymi i instytucjami kulturalnymi, jak i organizacjami społecznymi.
Wątki kulturalne dominują w grafice pochodzącego z Lipska Volkera PfĂĽllera. Zajmuje się on nie tylko plakatem, ale także scenografią teatralną, ilustracją książkową i organizacją wystaw. Scena i plastyka przenikają się w jego twórczości, dzięki czemu plakat ma w sobie dużą dozę teatralności.
Z kolei, społeczno-polityczne zaangażowanie widoczne jest najbardziej w pracach francuskiego grafika, Gerarda Paris-Clavela. Uważa on, że miejsce plakatu jest na ulicy, a jego celem pobudzenie odbiorcy do myślenia. Jako artysta społecznie zaangażowany uznaje plakat przede wszystkim za środek prowadzący do celu. Poglądy polityczne wiążą go z francuską lewicą, najbardziej charakterystyczne dla niego prace, to: Pilne! Bezrobocie czy Dolarowy świat. A.O.

archiwum

Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 6.
22.07 – 2.10.2022
wernisaż: 22.07.2022, g. 18.00
Niewidoczne wyspy
Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik
8.07 – 25.09.2022
wernisaż: 8.07.2022, g. 18.00
Ćwiczenia z utraty kontroli
Karolina Breguła oraz goście i gościnie: Yulin Huang, Yi-Jin Huang, Zuo-Xin Tang, Po-I Chen, Print & Carve Dept., Grupa Filmowa Kino Свобода
29.04 – 26.06.2022
wernisaż: 29.04.2022, g. 18.00
Polityki (nie)dostępności
obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze
11.02 – 10.04.2022
wernisaż: 11.02.2022, g. 18.00
Kwiaty całopalne
Bartek Arobal Kociemba
3.12.2021 – 23.01.2022
wernisaż: 3.12.2021, g. 18.30
Boję się, że kiedyś będzie za późno
Patryk Różycki
3.12.2021 – 16.01.2022
wernisaż: 3.12.2021, g. 18.00
Bieguny. Dialogi młodych: INNY – edycja 5.
26.11 – 14.12.2021
wernisaż: 26.11.2021, g. 18.00
Refugia. Strzeż (się) tych miejsc
24.09 — 21.11.2021
wernisaż: 24.09.2021, g. 18.00