poniedziałek, 25 września dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Piotr Wójtowicz


Informacje o wystawie

Piotr Wójtowicz, urodzony 21.I.1958 w 1958 w Stalowej Woli. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Studia na wydziale malarstwa ASP w Krakowie w latach 1978-83 w pracowni prof. Jana Sztancenbacha. Obecnie pracuje jako nauczyciel w PSLP Miejsce Piastowe (Krosno). Mieszka w Krośnie, Wielkiego Proletariatu 66/21.

Wystawy indywidualne: Pałac pod Baranami Kraków, BWA w Krośnie, Rzeszowie, Sandomierzu, MOK Dębica, Galeria Autorska Bydgoszcz. Udział w wystawach zbiorowych m.in.: I Biennale Młodych Droga Prawda Wrocław, XI i XII Jesienne Konfrontacje BWA Rzeszów, I Triennale Rysunku im. Andriollego Lublin, Sztancenbach i uczniowie Kraków, Toruń, Sopot, Wrocław, Arsenał 88 Warszawa, Widzenia malarskie Kraków.


Tekst autora.

… symbol jako zobiektywizowana emocja… żywy nowy twór powstający na bazie konkretnego przeżycia. Nie szukam, ja znajduję” – Picassa stanowi jak sądzę dobrą definicję procesu symbolizowania; żywy, wyobraźniowy symbol plastyczny powstaje bowiem niejako ekwiwalent, lecz jako jedyna objawiona rzeczywistość. Ekwiwalent plastyczny powstaje świadomie, w procesie eliminacji, owego szukania” w opanowanym arsenale środków wyrazu… Jest więc działaniem w pełni kontrolowanym zmierzającym do zilustrowania motywu”. Przypomina to trochę tworzenie metafory, która jest pewną grą między elementem rzeczywistym, a jego skojarzeniowym odpowiednikiem. W przypadku formułowania symbolu sprawa jest daleko bardziej złożona; tutaj środki wyrazu nie są wyszukiwane spośród wielu możliwych, tym bardziej, że niejednokrotnie niejasny jest sam element rzeczywisty”. Istnieje on wówczas tylko jako impuls, imperatyw wewnętrzny. Dopiero w momencie twórczego, zawsze zaskakującego, do końca nieprzewidzianego zderzenia z wchłaniającą go treścią plastyczną – impuls ten przemienia się w rzeczywistość nazwaną, stając się symbolem żywym.

… nie chodzi o to w mojej pracy, by deklarować jakieś idee, z góry założone prawdy, bo wówczas prawdopodobnie lepiej byłoby sformułować je werbalnie pisząc, lub wygłaszając w określonych okolicznościach… Obraz wychodzi raczej z pozycji (z racjonalnego punktu widzenia) – alogicznych, kształtuje się po omacku, ale ważne, by w trakcie pracy nad nim istniało pewne ciśnienie”, parcie formy, myśli wizualnej”, zmierzającej do ujawnienia najprostszej, fundamentalnej struktury przeżycia-związanego z tą właśnie ,,myślą”. jako bezpośrednim powodem obrazu. Malowanie jest więc dla mnie działaniem zmierzającym do poznania, sam obraz zaś, obszarem odkrycia, określenia i refleksji zarazem.

Może być wywołany niejasnym doznaniem – impulsem, by w swym spełnieniu, wyjaśnić ten impuls, zobiektywizować go. Temat – idea obrazu po trosze są tylko zadane, w większości jawią się jako rezultat… W tej sytuacji treść obrazu ma szansę ucieleśnić w sposób możliwie naturalny IDEĘ, tak jak np. drzewo ucieleśnia i objawia nam swoją własną ideę.

Od dłuższego czasu towarzyszą moim pracom pewne motywy obsesyjne”, objawiające się w obrazie jako konflikt elementów wzajemnie sobie obcych, np. miękkiego z ostrym, ciemnego z jasnym, zamkniętego z otwartym… Nieoczekiwanie okazuje się, że tego typu struktury są w stanie usymbolizować, dać ujście złożonym niejednokrotnie emocjom, odczuciom związanym z rzeczywistością pozaartystyczną. Bywa też, że określone pojęcie, czy słowo powoduje obraz, lub cały ich cykl. Tak było i trwa to nadal w przypadku cyklu Epifanie”. Oksymorony”, Sublimacje”, Onomatopeje”, czy Personifikacje”. Te słowa klucze realizowane plastycznie, pozwalają niekiedy zobiektywizować moje elementarne doznania, intuicje, z obszaru już czysto pozaplastycznego doświadczenia.

archiwum

Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2026
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar
Z miasta Żelaza i Betonu
З міста Залізобетону / Из города Железобетона
17.03 – 16.04.2023
wernisaż: 17.03.2023, g. 18.00
Tutaj i wtedy o zmierzchu
Adriana Molenda, Anton Varga
13.01 – 5.03.2023
wernisaż: 13.01.2023, g. 18.00
Atlas Krajobrazów Tektonicznych
Sergey Shabohin
3.02 – 5.03.2023
wernisaż: 3.02.2023, g. 18.00
DRIVE-THRU
Nadia Markiewicz
21.10.2022 – 8.01.2023
wernisaż: 21.10.2022, g. 18.00