czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Karen Dugas, Liz Ingram, Walter Ilue, Lindal Osbourne


Informacje o wystawie

Historia kanadyjskiej sztuki graficznej jest stosunkowo krótka i wiąże się z powstaniem w 1885 roku pierwszego Stowarzyszenia Kanadyjskich Rytowników. Utworzenie w następnym roku Ligi Studentów Sztuki w Toronto – przyczyniło się do ożywienia działalności artystycznej grafików. Ważnym punktem w rozwoju tej dziedziny sztuki stało się założenie w 1913 roku Kanadyjskiego Stowarzyszenia Sztuki Graficznej, a następnie powstanie w 1916 roku Kanadyjskiego Stowarzyszenia Malarzy Rytowników i Grawerów. W 1976 roku została powołana do życia Rada Grafików i Rysowników (Print and Drawing CounciI of Canada), która jest połączeniem różnych wcześniejszych organizacji grafików i głównym reprezentantem artystów tej specjalności.

Techniki graficzne byty przedmiotem nauczania w latach 1920-tych i 30-tych zarówno na uczelniach artystycznych jak i w szkołach technicznych, lecz dopiero powstanie w latach 1960-tych sieci pracowni graficznych w skali krajowej (w sześciu prowincjach) przyczyniło się do uznania tej techniki za niezależną formę artystycznego wyrazu. Niektórzy artyści uważają ten rodzaj sztuki za specjalnie atrakcyjny. Zdaniem ich zarówno forma jak i proces techniczny powstawania dzieła graficznego odpowiadają abstrakcyjnemu i wciąż zmiennemu charakterowi współczesnej cywilizacji. Ogromna ilość otrzymywanych informacji, które często nakładają się jedna na drugą skłaniają człowieka do myślenia bardziej syntetycznego i dlatego sztuka graficzna wydaje się być bardziej niż inne formy artystyczne wyrazem mentalności człowieka naszych czasów. Wielu artystom odpowiada również swoboda z jaką grafika posługuje się elementartit-innych technik, zapożyczonymi z malarstwa, rysunku, fotografii czy nawet rzeźby.

Artystów: Lyndal Osborne, Liz Ingram, Karen Dugas i Waltera Jule łączy wspólne zafascynowanie grafiką jako formą wyrazu artystycznego, jak również jej specyfiką i znaczeniem. Wszyscy czworo stanowią jakby trzon pracowni graficznej Uniwersytetu Alberty w Edmontonie. Pracownia ta ma charakter unikalny i nie tylko dzięki znakomitemu programowi nauczania czy najlepszemu w Kanadzie wyposażeniu technicznemu, ale również dzięki silnym osobowościom nauczycieli. Artyści, którzy biorą udział w wystawie zaangażowani są w ciągłe poszukiwania form wyrazu jak również w eksperymenty techniczne i nie jest ich celem propagowanie jakiegoś specyficznego stylu. Każdy z nich natomiast dąży do osiągnięcia indywidualnie określonej doskonałości.

Pomimo różnic, jakie tych twórców dzielą, istnieje parę elementów, które wydają się ich łączyć. Przede wszystkim cechuje ich skłonność do tworzenia prac o dużych formatach oraz częste manipulowanie fotografią. Zbliża ich również podobne zainteresowanie przestrzenią, którą często sugerują za pomocą światła lub koloru, a ponadto świadome kontrolowanie wyrażanych emocji.

Wydaje się również, że wszyscy czworo ulegają działaniu specyficznego środowiska w którym żyją, a jest nim ogromny przestwór nieba i rozległy, bezludny pejzaż zachodniej Kanady. Terytorium Alberty jest jak Polska i Czechosłowacja razem wzięte, lecz zamieszkuje go około 2 miliony ludzi. Historia tej prowincji jest krótka, pierwsi osadnicy przybyli tu zaledwie 90 lat temu. W kraju tym nie ma starożytnych ruin, gotyckich katedr czy pałaców otoczonych starymi ogrodami, nie ma tutaj nawet starych cmentarzy. Jest to kraina bez przodków. Ludzie żyją tutaj jakby zawieszeni pomiędzy wielkim niebem a pustym pejzażem ziemi, skazani na samotność. To właśnie ona sprawia, że człowiek staje się bardziej świadomy samego siebie i próbuje jakoś określić wszystko to co istnieje poza nim. Samotność skłania ludzi do budowania pomostów porozumienia, ustalania ludzkich związków i wzajemnej pomocy, do tworzenia wspólnot.

Każdy z wystawiających artystów świadomie lub podświadomie reaguje na warunki życia na prerii. Każdy z nich na swój sposób przetwarza otaczający go świat i osobiste uczucia na inną rzeczywistość, zrodzoną z wyobraźni.

Autor: Marytka Kosinska

Marytka Kosinska ukończyła przed- i podyplomowe studia w Polsce w kraju swego pochodzenia. Pracowała na stanowisku badacza w takich instytucjach, jak: Instytut Badań Sztuki przy Polskiej Akademii Nauk, Centralny Zarząd Pomników Sztuki, muzea. Studia podyplomowe ukończyła w Paryżu, po czym przeniosła się do Kanady. Do roku 1990 pracowała jako profesor na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Albertańskiego.

archiwum

Zapis A.
Jerzy Sadowski
29.04 – 26.05.2024
wernisaż: 29.04.2024, g. 18.00
Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2023
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar