sobota, 20 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

6. Biennale Fotografii

Temat tegorocznego Biennale FOTOGRAFIA / IDEOLOLOGIA / POLITYKA prowadzi do złożonej refleksji nad współczesną twórczością fotograficzną w kontekście społeczno-politycznym i w kontekście szeroko rozumianych uwikłań ideologicznych. Umożliwi to zadanie ważnych pytań: o udział fotografii w złożonych procesach społecznych, wykorzystania jej jako narzędzia społecznej kontroli, dyskryminacji płciowej oraz manipulacji historyczno-politycznych czy wreszcie o jej ekonomiczne i instytucjonalne zależności.

Izabela Kowalczyk przygotowała projekt Uroki władzy (o władzy rozproszonej, ideologii i o widzeniu), który prezentowany będzie w Galerii Miejskiej „Arsenał”. Eksploruje on uniwersum polityczności w zupełnie inny sposób, niż popularne dziś narracje o bezpośredniej skuteczności sztuki w domenie polityki. Ukazuje przesunięcia w ramach samej obrazowości, pyta, co może być prezentowane, a co znajduje się na marginesach reprezentacji. Chodzi więc zarówno o sproblematyzowanie znaczeń władzy, jak również o ukazanie jej ukrytych struktur, jej geometrii, a także jej uwodzącego i zniewalającego charakteru. Kuratorka poddaje również dyskusji wydzielanie we współczesnej kulturze osobnego gatunku, jakim jest fotografia (czy też fotografia artystyczna). Do udziału w wystawie zaproszeni zostali: Zbigniew Libera, Zofia Kulik, Bogna Burska, Mariola Przyjemska, Maurycy Gomulicki, Aleksandra Polisiewicz, Izabella Gustowska, Elżbieta Jabłońska, Tomek Kozak.

W Starym Browarze (Słodownia +2) eksponowana będzie wystawa Krzysztofa Jureckiego Od problemu symulacji do nowego symbolizowania. Kurator konfrontuje ze sobą artystów z różnych pokoleń i regionów – obok Polaków pokazuje prace twórców m.in. z Węgier, Japonii i Czech. Ich realizacje, odnoszące się do problemów przemocy, terroryzmu, relacji międzykulturowych, prowokują pytania o miejsca graniczne władzy/oporu, autonomii medium/ intermedialności, dokumentu/ metafory. W wystawie wezmą udział: Ewa Świdzińska, Adam Rzepecki, Magdalena Samborska, Ken Matsubara, Magdalena Hueckel, Jerzy Wierzbicki, Katarzyna Majak, Lilla Szász, Natalia LL, Grzegorz Zygier, Andrzej Dudek-Dürer, Joachim Froese, Tadeusz Żaczek, Sławomir Marzec, Waldemar Jama, Janusz Leśniak, Dominik Pabis, Stanisław Woś, Jaroslav Malik, Marek Zygmunt, Wolf Kahlen i Anna Baumgart.

Projekt Marka Krajewskiego Kłopotliwe obrazy prezentuje siłę i władzę obrazów fotograficznych oraz ją dokumentuje. Pokazuje on zarówno „kłopotliwe obrazy”, ale też drzemiące w nich potencje, ich zdolność do zarządzania naszymi reakcjami, poruszania naszych ciał oraz aktywowania procesów społecznych. Najlepszym miejscem tej demonstracji jest otwarta przestrzeń miejska oraz konteksty i media, których ona dostarcza. To w niej właśnie możemy w pełni doświadczyć władzy obrazów, zapytać o jej status, sprawdzić jej moc. Zaś wystawa Kłopotliwe obrazy, którą będzie można oglądać w SPOT prezentuje dokumentację reakcji mieszkańców Poznania na obrazy, które na przełomie kwietnia i maja będę prezentowane w przestrzeni miejskiej. Pokaże także w jaki sposób przygotowywane są przedsięwzięcia artystyczne, jak wiele działań należy podjąć, by uzyskać zgodę na prezentowanie dzieł w przestrzeni miejskiej. Stanowi to integralny aspekt „kłopotliwych obrazów”, a zazwyczaj ukryte jest za kulisami artystycznych projektów i ekspozycji. Polityczność obrazów to więc także problemy związane z próbami ich zaprezentowania publiczności, wprowadzenia ich w pole widzialności. W projekcie udział biorą Andrzej Dragan, Mikołaj Długosz, Szymon Rogiński, Michał Piotrowski, Jadwiga Sawicka, Andrzej P.Florkowski i Mariusz Forecki.

Wystawy główne uzupełnia autorski projekt Marty Gendery Weltpanorama nagrodzony w konkursie dla młodych kuratorów. Narracja wystawy zostaje oparta na motywie fotoplastykonu, konstrukcji kształtującej spojrzenie turysty – symbolu współczesnego człowieka. Specjalnie dla potrzeb wystawy w przestrzeni ekspozycji zmontowany zostanie autentyczny fotoplastykon poznańskich – jeden z trzech zachowanych w Polsce. Autorami prac podejmującymi motyw turystycznego widzenia są Zbigniew Libera, Robert Kuśmirowski, Johanna i Helmut Kondl, Christian Mayer i Janek Simon. Prezentacja odbędzie się w Starym Browarze (słodownia +1).

Ponadto:

W Centrum Kultury „Zamek” zobaczymy wystawę przygotowaną przez Macieja Szymanowicza.
Budowniczowie „Świata Fotografii”. Polska fotografia drugiej połowy lat 40. Dotyczy ona krótkiego epizodu zamykającego się w okresie od zakończenia działań wojennych na terytorium Polski do otwarcia wystawy pt. „Pokój zwycięża” w Muzeum Narodowym w Warszawie w grudniu 1949 roku. Obrane ramy chronologiczne wyznaczają wczesny okres fotografii powojennej przed ostatecznym sformułowaniem doktryny socrealistycznej. Wystawa koncentruje się wokół kilku ważkich problemów, takich jak: odradzający się nurt piktorialny, program fotografii ojczystej czy twórczość odwołująca się do osiągnięć awangardy oraz fotografia o nowej tematyce, zaangażowana w ideologię państwową. Celem prezentacji jest też nakreślenie obrazu poznańskiego środowiska fotograficznego, które zaraz po wojnie konstytuowało polski ruch fotograficzny. To tu właśnie drukowano pierwsze powojenne czasopismo fotograficzne „Świat Fotografii”.

Dwie poznańskie galerie przygotowały wystawy towarzyszące Biennale. W Galerii Ego zobaczymy prace Szymona Szcześniaka, zaś w galerii Piekary realizacje Andrzeja Lachowicza.

→ 6. BIENNALE FOTOGRAFII

Galeria Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 3
Uroki władzy (o władzy rozproszonej, ideologii i o widzeniu)
kurator: Izabela Kowalczyk

Galeria Aneks na Biennale
Mathis Collins, Czarne oko
kuratorzy: Ola Wach, Mikołaj Poliński
wernisaż: 8.05.2009, godz. 16.00
wystawy czynna do 7.06.2009

Galeria pf Centrum Kultury „Zamek”, ul. Św. Marcin 80/82
Budowniczowie „Świata Fotografii”. Polska fotografia drugiej połowy lat 40.
kurator: Maciej Szymanowicz
wernisaż: 8.05.2009, godz. 17.00
wystawa czynna do 7.06.2009

Słodownia, poziom +1
Weltpanorama
kurator: Marta Gendera

Słodownia, poziom +2
Od symulacji do „nowego symbolizowania”. Aspekty fotografii z początku XXI wieku
kurator: Krzysztof Jurecki
wernisaż: 8.05.2009, godz. 19.00
wystawy czynne do 7.06.2009
Stary Browar, ul. Półwiejska 42

przestrzeń miasta oraz SPOT, ul. Dolna Wilda 87
Kłopotliwe obrazy
kurator: Marek Krajewski
wernisaż w SPOT: 8.05.2009, godz. 20.00
wystawa czynna do 22.05.2009

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE

Galeria Ego, ul. Wrocławska 19
Szymon Szcześniak, Czy mogę Panu zrobić zdjęcie?
wernisaż: 8.05.2009, godz. 18.00
wystawa czynna do 7.06.2009

Galeria Piekary, ul. Piekary 5, I p.
Andrzej Lachowicz, Private Space
wernisaż: 9.05.2009, godz.16.00
wystawa czynna do 2.06.2009

DYSKUSJA PANELOWA
FOTOGRAFIA / IDEOLOGIA / POLITYKA
9.05.2009, godz. 10.00 – 15.00
Galeria Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 3

Więcej informacji na: www.biennalefotografii.pl

6. Biennale Fotografii dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6. Biennale Fotografii dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
partner galerii
partner galerii

Sponsor 6. Biennale Fotografii
Sponsor 6. Biennale Fotografii


Sponsor 6. Biennale Fotografii
Sponsor 6. Biennale Fotografii

Sponsor 6. Biennale Fotografii
Sponsor 6. Biennale Fotografii

archiwum

Pływanie o zmierzchu
Aga Nowacka, Zofia Tomczyk
17.11.2023–14.01.2024
wernisaż: 17.11.2023, g. 18.00
Nieprzemijające wyzwolenie / постоянное освобождение
Kirill Diomchev (NEVIDIVISM)
1-17.12.2023
wernisaż: 1.12.2023, g. 18.00
Koszmary Dziesiątki
22.09 – 5.11.2023
wernisaż: 22.09.2023, g. 18.00
Bieguny
Dialogi młodych: INNY – edycja 7.
23.06 – 3.09.2023
wernisaż: 23.06.2023, g. 18.00
Niemy świadek historii
16.06 – 3.09.2023
wernisaż: 16.06.2023, g. 18.00
Anatomia polityczna / Політична анатомія
Vlada Ralko, Volodymyr Budnikov
6-11.06.2023
wernisaż: 6.06.2023, g. 18.00
XIII Biennale Grafiki
ERROR
21.04 – 4.06.2026
wernisaż: 21.04.2023, g. 18.00 Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar
Z miasta Żelaza i Betonu
З міста Залізобетону / Из города Железобетона
17.03 – 16.04.2023
wernisaż: 17.03.2023, g. 18.00