wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zeszyty Artystyczne
promocja 32. numeru
10.10.2018, godz. 18.00

32. numer „Zeszytów Artystycznych” poświęcony jest koncepcji Jana Świdzińskiego „sztuki jako sztuki kontekstualnej” .Od 2015 roku prof. Anna Tyczyńska prowadziła projekt badawczy kontekst/kontekstualizm, którego celem było wywołanie dyskusji nad współczesnym rozumieniem idei Świdzińskiego; zadanie pytania o aktualność idei „sztuki jako sztuki kontekstualnej” oraz o to, dlaczego w badaniach nad sztuką polską pomijany jest termin „kontekstualizm”, zwłaszcza wobec oczywistej kontekstualności sztuki współczesnej czy wręcz jej nierozerwalności z kontekstem. Ponowne podjęcie tematu idei kontekstualizmu miało ukazać znacznie szersze pole funkcjonowania teorii Świdzińskiego, a także pozwolić na wprowadzenie kontekstualizmu do słownika terminów opisujących współczesne zjawiska w sztuce.

Temat podjęty został zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i sztuk wizualnych. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały osoby znane, będące ekspertami, ale podejmujące temat w nowym, świeżym ujęciu. Ich głos skonfrontowany został z opiniami tych, którzy do historii sztuki dopiero wkraczają i zaczynają swoje działania na scenie artystycznej.

W aktualnym numerze „Zeszytów Artystycznych” prezentowane są teksty zaproszonych autorów, zapis panelu dyskusyjnego Sztuka w kontekście – w odniesieniu do aktualnych wystaw sztuki współczesnej, relacje z wydarzeń organizowanych w ramach II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku oraz Studiów Kuratorskich Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP: międzyuczelnianych warsztatów, konferencji oraz wystaw.


moderatorka:
Justyna Ryczek

udział biorą:
Mateusz Bieczyński
Grzegorz Dziamski
Izabela Kowalczyk
Sławomir Sobczak
Anna Tyczyńska
Marek Wasilewski