niedziela, 23 czerwca otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Sztuka współdziałania, radość, wypalenie i regeneracja
spotkanie wokół publikacji „Współdziałanie”
10.12.2022, g. 18.00

Publikacja „Współdziałanie” powstała z potrzeby zebrania wspólnototwórczych inicjatyw z naszego najbliższego otoczenia. Jest to zatem wybór, którego głównym kryterium była mentalna i geograficzna bliskość. […] Bez osób, które współtworzą i współuczestniczą w poznańskim polu kultury, nie odbyłyby się wystawy bazujące na procesie w Galerii Miejskiej Arsenał, nie powstałoby DOMIE jako eksperyment kolektywnej troski, nie zostałby zorganizowany projekt angażujący osoby żyjące ze stwardnieniem rozsianym w Centrum Kultury Zamek. Pole sztuki opiera się na skomplikowanej sieci relacji, jest zależne od wielu kontekstów: klimatycznych, ekonomicznych, politycznych, instytucjonalnych, w ich ramach wytwarzają się trwałe i chwilowe asamblaże, czasem siłą przyciągania, często konieczności. Instytucje stabilizują ruch procesów, a efemeryczne kolektywy, jak Galeria Sandra czy lokalne rytuały Przesileń/Równonocy, wprowadzają ferment i otwierają na zmiany. To, co je łączy, to współdziałanie, które rozumiemy jako wychodzenie poza jednostkowe doświadczenie, gdzie konieczne jest dostrzeżenie zależności i nadanie im wagi. […] Próbujemy się uczyć i oduczać siebie nawzajem, szukać komfortu i z niego wychodzić. Jesteśmy zdania, że wiedza powstaje w działaniu, w konkretnym, materialnym usytuowaniu, w procesie nawiązywania relacji, które rodzą konflikty, stawiają opór, budzą emocje, ale też dają poczucie sprawczości. I to poczucie wspólnotowej sprawczości we współdziałaniu chcemy za pomocą tej publikacji podtrzymać.


udział biorą: Nina Budzyńska, Bartek Lis, Martyna Miller, Aleksandra Polerowicz, Jacek Zwierzyński, Rafał Żarski

prowadzenie: Zofia nierodzińska, Tomek Pawłowski-Jarmołajew

spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy


Warsztaty z The Army of Love w ramach Warsztatów z rewolucji, 25.5.2018, fot. Irek Popek