wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie wokół książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej
13.06.2018, godz. 19.00

Punkt wyjścia tej publikacji stanowi idea „antywzorców”, dyskutowana przez Pascala Gielena i Thijsa Lijstera w artykule Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie (2015). Zastanawiając się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów, zaproszeni do współ­tworze­nia książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej Autorzy i Autorki zdają sprawę z form usytuowania tych działań w złożo­nym i wieloznacznym polu produkcji kulturowej. Przyglądając się wybra­nym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kul­tury wizualnej i sztuki. Jest próbą rozpoznania i zmierzenia się z funkcjo­nującymi w niej wzorami kulturowymi, propozycją krytycznego od-czyty­wania wpisanych i wpisywanych we współczesna kulturę wizualną strategii oporu i normatywizacji.

Spotkanie dotyczyć będzie nie tylko książki, ale też innych zagadnień związanych ze sztuką i kulturą wizualną, która idzie pod prąd, odstaje od przyjętych konwencji i nie tylko krytykuje rzeczywistość, ale i proponuje nowe rozwiązania.


Sandra Frydrysiak – doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach gender studies, new media studies oraz dance studies. Wykładowczyni Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies GEMMA na Uniwersytecie Łódzkim; w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu oraz w Zakładzie Tańca UMFC w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. Autorka monografii Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca (2017)

Bartek Lis – doktor nauk społecznych (socjolog), badacz społeczny, edukator. Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012-2017). Od 2017 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka gender studies, adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, kuratorka działań artystycznych i edukacyjnych, redaktorka publikacji poświęconych kulturze wizualnej i edukacji kulturowej (m.in. „Zawód: kurator”, razem z A. Czaban i M. Kosińską, 2014; „Błędnik codzienności”, razem z A. Szyłak, 2015; „Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa”, 2016). W latach 2008–2014 (do marca) pracowała w Galerii Miejskiej Arsenał, od 2012 jako wicedyrektorka. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jako badaczka „Centrum Praktyk Edukacyjnych”

Marta Kosińska – dr hab., kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii „Problemy analizy kulturowej” (2017), „Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej” (2012), współautorka monografii „Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life” (2014). Współredaktorka książek: „Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona” (2010), „Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?” (2012), „Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca”, (2012), „Zawód kurator” (2014). Współzałożycielka Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Zajmuje się pragmalingwistycznie zorientowaną analizą kulturową, badaniami inspirowanymi sztuką, edukacją i animacją kulturową.


udział biorą: Sandra Frydrysiak, Bartek Lis, Karolina Sikorska

prowadzenie: Marta Kosińska