czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Spotkanie kulinarno-filmowe z Grupą Filmową Kino Свобода
12.06.2022, g. 17.00 – 20.00
Jesteśmy białorusko-ukraińsko-polskim kolektywem artystów i artystek ze Szczecina. Zajmujemy się słuchaniem i opowiadaniem historii oraz dajemy przestrzeń osobom, które chciałyby się podzielić swoimi opowieściami. Zapraszamy Was do współtworzenia projektu filmowego, który realizujemy we współpracy z Galerią Miejską Arsenał.
Historie najmilej opowiada się przy stole. Dzielenie się jedzeniem pomaga nam poczuć się dobrze razem, ułatwia wyrażanie emocji i pomaga zilustrować doświadczenia. Dlatego 12 czerwca w Galerii Miejskiej Arsenał zapraszamy do stołu.
Jeśli masz potrawę i historię, którą chciałabyś/chciałbyś się podzielić, napisz do nas. 10 osób, które do nas napiszą zaprosimy na spotkanie kulinarno-filmowe, podczas którego zjemy wspólny posiłek oraz opowiemy sobie historie.
Każdą zaproszoną osobę poprosimy o przyniesienie własnoręcznie wykonanej potrawy (tak, żeby było jej około 20 łyżeczek) oraz przygotowanie związanej z potrawą krótkiej historii (do 3 minut). Historia może być w ojczystym języku osoby opowiadającej.
Nasze spotkanie będzie dokumentowane. Z powstałych materiałów filmowych stworzymy krótkometrażowy film, który zamierzamy pokazywać w kinach i galeriach.
Wszystkich i wszystkie zainteresowane prosimy o kontakt nie później niż 7 czerwca: julka-brodowska@wp.pl
Osoby, które mają kłopot z kupnem produktów lub przyrządzeniem potrawy prosimy o informację w mailu. Znajdziemy rozwiązanie.

UA

Кулінарно-кіношна зустріч з Кіногрупою Kino Свобода

Ми – білорусько-українсько-польський колектив художників і художниць з Щечина. Ми слухаємо та розповідаємо історії та надаємо простір людям, які хотіли б поділитися своїми історіями. Ми запрошуємо Вас до спільного створення кінопроєкт, який ми реалізуємо у співпраці з Міською Галереєю Арсенал.

Історії найкраще розповідаються за столом. Частування їжею допомагає нам відчувати себе добре разом, полегшує вираження емоцій і допомагає проілюструвати досвід. Тому 12 червня в Міській Галереї Арсенал ми запрошуємо Вас до столу.

Якщо у Вас є блюдо та історія, якою ви хотіли б поділитися, напишіть нам. 10 осіб, які напишуть нам, ми запросимо на кулінарно-кіношну зустріч, під час якої ми разом поїмо і розповімо один одному історії.

Кожну запрошену людину ми попросимо принести власноруч приготовану страву (так, щоб було близько 20 ложок) і підготувати коротку розповідь (до 3 хвилин), пов'язану з цією стравою. Історія може бути рідною мовою оповідача.

Наша зустріч буде фіксуватися. З отриманих відеоматеріалів ми створимо короткометражний фільм, який ми маємо намір показувати в кінотеатрах і галереях.

Наша зустріч триватиме 3 години.

Всіх, хто зацікавлений, просимо зв'язатися з нами не пізніше 7 червня: julka-brodowska@wp.pl

Якщо у Вас можуть виникнути труднощі з покупкою продуктів або приготуванням страви, будь ласка, повідомте нам про це електронною поштою. Ми знайдемо рішення.


 

RU

Кулинарно-киношная встреча с Киногруппой Kino Свобода

Мы – белорусско-украинско-польский коллектив художников и художниц из Щечина. Мы слушаем и рассказываем истории и предоставляем пространство людям, которые хотели бы поделиться своими историями. Мы приглашаем Вас к совместному созданию кинопроекта, который мы реализуем в сотрудничестве с Городской Галереей Арсенал. 

Истории лучше всего рассказываются за столом. Угощение едой помогает нам чувствовать себя хорошо вместе, облегчает выражение эмоций и помогает проиллюстрировать опыт. Поэтому 12 июня в Городской Галерее Арсенал мы приглашаем Вас к столу.

Если у Вас есть блюдо и история, которой Вы хотели бы поделиться, напишите нам. 10 человек, которые напишут нам, мы пригласим на кулинарно-киношную встречу, во время которой мы вместе покушаем и расскажем друг другу истории.

Каждого приглашенного человека мы попросим принести собственноручно приготовленное блюдо (так, чтобы было около 20 ложек) и подготовить короткий рассказ (до 3 минут), связанный с этим блюдом. История может быть на родном языке рассказчика.

Наша встреча будет фиксироваться. Из полученных видеоматериалов мы создадим короткометражный фильм, который мы намерены показывать в кинотеатрах и галереях.

Наша встреча продлиться 3 часа.

Всех, кто заинтересован, просим связаться с нами не позднее 7 июня: julka-brodowska@wp.pl

Если у Вас могут возникнуть трудности с покупкой продуктов или приготовлением блюда, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте. Мы найдем решение.