środa, 17 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Podwórza – przestrzenie wspólnot
dialogowanie historyków sztuki i artystów
24.04.2018, godz. 18.00

Podwórze to po mieszkaniu najbliższa, najczęściej użytkowana przez mieszkańców przestrzeń. Jednak nie prywatna, a publiczna, do wspólnego użytku na tych samych zasadach. Taka równowaga zdarza się rzadko. To zatem przestrzeń konfliktu pomiędzy indywidualnymi a zbiorowymi potrzebami oraz pomiędzy interesem mieszkaniowej wspólnoty a użytkownikami komercyjnych lokali. To obszar, gdzie zastana na ogół architektoniczna substancja (ze wszystkimi swymi warstwami) zderza się z bieżącą codziennością. Nasza debata wynika z potrzeby diagnozy obecnej kondycji wielkomiejskich podwórek i praktyk ich rewitalizacji. Chcemy podczas niej zwrócić uwagę zarówno na społeczno-użytkowy wymiar tych przestrzeni, jak i na pozostające w nierozerwalnej relacji z nimi kwestie architektoniczne i estetyczne. Zamierzamy też z  perspektywy różnych zawodowych kompetencji wspólnie porozmawiać o przestrzeniach wspólnot.


prowadzenie: Piotr Korduba, Filip Schmidt, Franciszek Sterczewski, Jola Starzak, Tomasz Osięgłowski