piątek, 19 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

PerspAKTIV
Sieć rezydencji i wymiany kulturalnej dla białoruskich artystów_ek i działaczy_ek kultury

www: https://perspaktiv.art/O-nas

Zespół PerspAKTIV pracuje nad stworzeniem i poszerzeniem trwałej sieci organizacji partnerskich z Niemiec i Polski, aby zapewnić białoruskim artystom_kom i działaczom_kom kultury bezpieczne środowisko dla twórczej realizacji i zakorzenienia w europejskim kontekście kulturowym.

Staramy się kierować rezydentów_ek do tych organizacji, gdzie uzyskają możliwość zmaksymalizowania swojego potencjału i profesjonalne wsparcie w rozwoju swoich projektów, biorąc pod uwagę specyfikę działalności zawodowej każdego_ej z nich.

Efekty programów rezydencyjnych — wystawy, prezentacje, performanse’y, spektakle teatralne — pozwolą na zaprezentowanie europejskiej publiczności sztuki i kultury białoruskiej, poszerzenie widowni i powiększenie sieci kontaktów zawodowych.

Oferujemy również szereg materiałów edukacyjnych, które pomogą w zorganizowaniu działalności zawodową, tworzeniu portfolio, złożeniu wniosków do udziału w rezydencjach i międzynarodowych projektach kulturalnych.


Projekt został zainicjowany przez Białoruską Wspólnotę RAZAM (Niemcy) oraz Ambasadę Kultury (Białoruś/Litwa). Galeria Miejska Arsenał jest polskim partnerem projektu.


Projekt jest realizowany od czerwca 2023 do maja 2025 roku przy wsparciu finansowym niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

                       


The Event Horizon, Aliaksandr Belsky

dokumentacja video