środa, 17 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Patchwork Pamięci o AIDS
wspólne szycie z HIV
6.05.2022, g. 16.00
Zapraszamy do wspólnego szycia patchworkowego panelu, który stanie się częścią tegorocznego Patchworku Pamięci, poświęconego zmarłym na AIDS. Tym razem zwracamy się myślami ku ogarniętej wojną Ukrainie, najbardziej dotkniętemu pandemią AIDS państwu w Europie. Dzięki pozbawionej uprzedzeń edukacji i programom profilaktycznym, w tym coraz większemu dostępowi do terapii antyretrowirusowej, jeszcze do niedawna sytuacja ulegała stopniowej poprawie – zbrodnicza agresja Rosji może to wszystko zniszczyć. Wspólnie szyjąc, podkreślimy, że dopóki trwa pandemia, wszyscy żyjemy z HIV.
Od początku pandemii w 1981 r. ponad 36 milionów osób na świecie zmarło na AIDS. Ich pamięci jest poświęcony ustanowiony w 1983 r. International AIDS Candlelight Memorial (Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS), obchodzony w trzecią niedzielę maja. Z okazji zeszłorocznego Dnia Pamięci Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy wróciło do tradycji przygotowywania okolicznościowych patchworków, inspirowanej monumentalnym AIDS Memorial Quilt, realizowanym od 1987 r. Nowy Patchwork Pamięci zostanie zaprezentowany w niedzielę 15 maja 2022 r. o godz. 14.00 na placu Zamkowym w Warszawie, kolejny raz jedną z uczestniczek tego wydarzenia będzie Galeria Miejska Arsenał.
Mile widziane podstawowe umiejętności w zakresie szycia ręcznego i na maszynie. Zapewniamy tłumaczkę języków ukraińskiego i rosyjskiego.
prowadzenie: Paweł Ziemba

UA
Печворк Пам'яті про СНІД – спільне шиття з ВІЛ
6.05.2022, 16:00–19:00
ведучий: Павло Земба (Paweł Ziemba)
Ми запрошуємо Вас на спільне шиття печворкового фрагмента, який стане частиною Печворку Пам'яті цього року, присвяченого померлим від СНІДу. Цього разу ми звертаємо наші думки до охопленої війною України, країни, яка найбільше постраждала від пандемії СНІДу в Європі. Завдяки неупередженому навчанню і профілактичним програмам, включаючи все більший доступ до антиретровірусної терапії, до недавнього часу ситуація поступово поліпшувалася – злочинна агресія Росії може все це зруйнувати. Спільним шиттям ми підкреслимо, що поки триває пандемія, ми всі живемо з ВІЛ.
З початку пандемії в 1981 році, від СНІДу померло більше 36 мільйонів осіб у всьому світі. Їх пам'яті присвячений заснований в 1983 році International AIDS Candlelight Memorial (Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу), що відзначається в третю неділю травня. З нагоди торішнього Дня Пам'яті Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy (Об'єднання Позитивні в Веселці) повернулося до традиції створення пам'ятних печворків, натхненної монументальним AIDS Memorial Quilt, реалізованим з 1987 року. Новий Patchwork Pamięci (Печворк Пам'яті) буде представлений в неділю, 15 травня 2022 року о 14:00 на Замковій Площі у Варшаві (plac Zamkowy w Warszawie), одним з учасників цього заходу буде Міська Галерея Арсенал (Galeria Miejska Arsenał).
Базові навички ручного і машинного шиття будуть додатковим плюсом. Ми надаємо перекладачку української та російської мов.

RU
Пэчворк Памяти о СПИДе – совместное шитье с ВИЧ
6.05.2022, 16:00¬–19:00
ведущий: Павел Земба (Paweł Ziemba)
Мы приглашаем Вас на совместное шитье пэчворкового фрагмента, который станет частью Пэчворка Памяти этого года, посвященного умершим от СПИДа. На этот раз мы обращаем наши мысли к охваченной войной Украине, стране, наиболее пострадавшей от пандемии СПИДа в Европе. Благодаря непредвзятому обучению и профилактическим программам, включая все больший доступ к антиретровирусной терапии, до недавнего времени ситуация постепенно улучшалась – преступная агрессия России может все это разрушить. Совместным шитьем мы подчеркнем, что пока продолжается пандемия, мы все живем с ВИЧ.
С начала пандемии в 1981 году, от СПИДа умерло более 36 миллионов человек во всем мире. Их памяти посвящен учрежденный в 1983 году International AIDS Candlelight Memorial (Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа), отмечаемый в третье воскресенье мая. По случаю прошлогоднего Дня Памяти Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy (Объединение Позитивные в Радуге) вернулось к традиции создания памятных пэчворков, вдохновленной монументальным AIDS Memorial Quilt, реализуемым с 1987 года. Новый Patchwork Pamięci (Пэчворк Памяти) будет представлен в воскресенье, 15 мая 2022 года в 14:00 на Замковой Площади в Варшаве (plac Zamkowy w Warszawie), одним из участников этого мероприятия будет Городская Галерея Арсенал (Galeria Miejska Arsenał).
Приветствуются базовые навыки ручного и машинного шитья. Мы предоставляем переводчицу украинского и русского языков.