wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Oferta pracy
Stanowisko: Główny Księgowy
7.02-22.02.2019

Wymiar : 1 etat,  praca na czas nieokreślony,

Zakres podstawowych czynności:

Wymagania obowiązkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego księgowego powinna spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) następujące wymagania:

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać na:

- adres e-mail:  finanse@arsenal.art.pl

lub

- na adres Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
z dopiskiem Stanowisko Główny Księgowy

w terminie do 22 luty 2019 roku.

Galeria Miejska Arsenał zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Głównego