niedziela, 23 czerwca otwarte 12 — 16
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

O materiale, formie i twórczych poszukiwaniach. Betonowe dziedzictwo modernizmu w czasach PRL
wykład online Piotra Marciniaka
22.11.2022, g. 18.00

Beton jest materiałem znanym już od setek lat. Był chętnie wykorzystywany już w czasach antycznych, jednak dopiero współcześnie zyskał uznanie ze względu na niezwykłe możliwości konstrukcyjne oraz nieograniczony potencjał jego kształtowania. W XX wieku beton był szczególnie chętnie wykorzystywany przez twórców w architekturze i rzeźbie. Swoboda formowania tego tworzywa dawała ogromne możliwości kształtowania zarówno niewielkich obiektów, jak i dużych zespołów przestrzennych. W architekturze modernistycznej i rzeźbie pomnikowej chętnie eksponowano właściwości tego tworzywa, wykorzystując jego kolorystkę i fakturę.

Lata powojenne, zarówno w Europie, jak i w Polsce, przyniosły zainteresowanie betonem i jego szerokim wykorzystaniem. W trakcie wykładu pokazane zostaną możliwości, jakie daje to niezwykłe tworzywo, a także zaprezentowane zostaną przykłady realizacji architektonicznych i rzeźbiarskich z czasów PRL.


prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak jest architektem, urbanistą, historykiem architektury oraz pedagogiem. Wykłada architekturę, historię architektury i konserwację zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Jest autorem ponad stu publikacji i książek oraz współautorem szeregu realizacji architektonicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na współczesnej architekturze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, ochronie dziedzictwa kulturowego i technologicznego, architekturze mniejszości narodowych i etnicznych, transgranicznych i międzykulturowych uwarunkowaniach ochrony architektonicznego dziedzictwa współczesności.


Prace Moniki Sosnowskiej pt. Beton stanowią punkt wyjścia dla działań i wydarzeń edukacyjnych. Do Kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał zakupione zostały dzięki dotacji:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W ramach programu NARODOWA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2022.