czwartek, 25 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Nabór zgłoszeń na stanowisko specjalisty_ki ds. projektów społecznych

Galeria Miejska Arsenał ogłasza nabór zgłoszeń na stanowisko specjalisty_ki ds. projektów społecznych z umową o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo na 12 miesięcy) w pełnym wymiarze godzin (pełen etat).

Wynagrodzenie: 3700 zł brutto (plus dodatek stażowy)

 

Do obowiązków pracownika_czki należeć będzie:

­– przygotowanie koncepcji oraz organizowanie i prowadzenie wydarzeń z grupami wrażliwymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób przybywających z Ukrainy i Białorusi, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów_ek;

– wdrażanie rozwiązań związanych z dostępnością (zlecanie tłumaczeń, likwidowanie barier, udostępnianie, rozpowszechnianie), które ułatwią ww. grupom kontakt ze sztuką oraz współtworzenie wydarzeń artystycznych;

– współpraca z działami edukacji, promocji i wydawnictw, administracją, księgowością oraz zespołem technicznym;

– sporządzanie krótkich tekstów, wybór zdjęć promujących wydarzenia, komunikacja z edukatorami i edukatorkami zapraszanymi w ramach wydarzeń oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację wydarzeń;

– organizacja pracy osób pracujących przy projekcie;

– ubieganie się o dofinansowania zewnętrzne (dodatkowa premia za pozyskane środki).

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe w obszarze kultury i sztuki lub pokrewnych;

– mile widziane doświadczenie w zakresie edukacji i prowadzenia warsztatów/spotkań/wydarzeń;

– mile widziana znajomość, oprócz języka polskiego, również języków ukraińskiego lub rosyjskiego.

 

Do zgłoszeń zapraszamy również osoby przybyłe z Ukrainy.

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego (1800 znaków) oraz w miarę możliwości również portfolio (do 5 stron) lub link do strony www na adres: zofia.nierodzinska@arsenal.art.pl do dnia 15.06.2022 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Galeria Miejska Arsenał, ul. Stary Rynek 6, 61-722 Poznań. Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez GALERIĘ MIEJSKĄ ARSENAŁ w Poznaniu, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
5) Dane przetwarzane będą zgodnie z wewnętrzną instrukcją.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.