piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Miejsca codzienności
konkurs na realizację fotograficzną
5.07 — 31.10.2019

Galeria Miejska Arsenał, Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, Kolektyw Wydawniczy Ostrøv oraz  VOX

zapraszają Artystów i Artystki do udziału w konkursie na realizacje fotograficzne, które wejdą w skład publikacji pt. „Miejsca codzienności” – premiera planowana jest na początek 2020 roku. Punktem wyjścia dla przygotowywanych prac mają być materiały zgromadzone w Archiwum Badań nad Życiem Codziennym:

Między rajem a śmietnikiem. Ikonosfera warzywnych ogródków // Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989) // Pionier m. Szczecina // Zwyczaje domowe w wielkim mieście // Kąpiel jako praktyka społeczna i kulturowa. O odczuciach ciała poddawanego działaniu wody // Stereotypy i funkcjonowanie jedynaków w wybranych rzeczywistościach życia codziennego // Wpływ kredytu hipotecznego na sytuację życia codziennego kredytobiorcy // Życie codzienne w akademiku na przykładzie Osiedla Studenckiego «Jagienka i Zbyszko» UAM w Poznaniu // Materialność i nostalgia. Przedmioty z PRL-u // Wieś w centrum miasta?(…) // Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej // Skarby z podróży mieszkańców Kaźmierza. Analiza socjologiczna pamiątki turystycznej // Raj od dewelopera. Kulturowy obraz wspólnot mieszkaniowych na nowych osiedlach // Praktyki kulturalne kawalerów mazowieckiej wsi

To tylko niektóre z tytułów wielu prac i materiałów zgromadzonych w Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. ABnŻC to zarazem projekt badawczy realizowany przy Instytucie Socjologii UAM i internetowe archiwum gromadzące materiały ze społecznych i humanistycznych badań życia codziennego w Polsce od czasów powojennych. Tematy, wokół których zogniskowane są zbiory archiwum, to m.in.: przemiany obyczajów, sposoby zamieszkiwania, wzory konsumpcji, ludzkie relacje z przedmiotami, automobilność, relacje intymne, formy drobnej wytwórczości i czas wolny. W archiwum znajdują się prace magisterskie, doktorskie, scenariusze i transkrypcje wywiadów, notatki terenowe, karty obserwacji, pamiętniki i wiele innych.

Chcielibyśmy, aby otwarte zbiory ABnŻC stały się inspiracją do powstania realizacji fotograficznych. Nie chodzi nam jednak o tworzenie ilustracji do zgromadzonych tekstów, ale o zaproponowanie własnej odpowiedzi – wizualnej narracji inspirowanej ich treścią. Od Autorów i Autorek oczekujemy przygotowania cyklu fotograficznego, który eksplorować będzie życie codzienne we współczesnej Polsce, a w szczególności jego relacje z przestrzeniami, w których ono się rozgrywa. Pytamy zatem o problematykę „miejsc” w życiu codziennym i miejsc życia codziennego – zarówno prywatnych, jak i publicznych, tymczasowych i długoterminowych, rozumianych dosłownie oraz metaforycznie; o to, w jaki sposób kształtują one nasze doświadczenia codzienności, wpływają na przebieg rutynowych czynności, ale również jak same ulegają przekształceniom pod wpływem powtarzalnych praktyk czy jednorazowych wydarzeń. Chcemy również zastanowić się, jaką rolę w tych relacjach pomiędzy ludźmi i miejscami pełnią przedmioty i rzeczy – czy stanowią one zaledwie uzupełnienie lub wypełnienie dla ludzkich aktywności, czy też może pośredniczą w tym, jak postrzegamy nasze działania w przestrzeni i jak ją organizujemy. Mówiąc prościej, refleksję w książce chcielibyśmy zorientować wokół wzajemnych powiązań i wpływów pomiędzy ludźmi, miejscami i przedmiotami, dla których kontekstem jest życie codzienne w Polsce.

Po zamknięciu naboru jury, składające się z przedstawicieli organizatorów oraz zewnętrznych ekspertów, wyłoni realizacje najlepiej odnoszące się do tematu. Autorom i Autorkom, których prace zostaną wybrane do publikacji, gwarantujemy wynagrodzenie. Przygotowywana przez nas książka zawierać będzie materiały wizualne wyłonione w konkursie, a także eseje przygotowane przez badaczy – socjologów związanych z ABnŻC.

Szczegóły dotyczące konkursu, formalne wymagania oraz wzór zgłoszenia można znaleźć w przygotowanym przez nas regulaminie. Prace należy nadsyłać do 31 października 2019 r.

* Prace i materiały zgromadzone w ABnŻC w większości udostępnione są w formie cyfrowej na stronie archiwum. Część z nich, jak opublikowane już artykuły naukowe i książki, występują jako wpisy katalogowe z odesłaniem do Biblioteki UAM, w której są fizycznie zlokalizowane i ogólnie dostępne dla czytelników. W razie problemów ze stroną archiwum czy dostępnością materiałów prosimy o kontakt z Zofią Małkowicz-Daszkowską: zofia.malkowicz@amu.edu.pl


Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Miejsca codzienności - formularz zgłoszeniowy

Miejsca codzienności - regulamin


fot. Krystian Daszkowski, Wiktor Wolski