poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Lepsze przyszłości: solarpunk, wyobraźnia, utopia
III spotkanie
4.12.2023, g. 18.00

Zapraszamy na ćwiczenia z solarpunkowej wyobraźni! Lepsze przyszłości: solarpunk, wyobraźnia, utopia to cykl spotkań wokół problematyki globalnego ocieplenia i związanych z nim wyzwań  naukowych, technologicznych i politycznych. Podczas spotkań, prowadzonych przez Joannę Bednarek, zastanowimy się nad tym, jak mówić o efekcie cieplarnianym, tak żeby nie powielać narracji apokaliptycznych. Kierunek naszym poszukiwaniom wyznaczą wizje lepszych przyszłości stworzone w ramach literatury science fiction, które mogą posłużyć nam za inspirację do spekulacji o możliwych protopiach! W trakcie wydarzeń wspólnie zaprojektujemy zarys dobrego, sprawiedliwego i ekologicznego społeczeństwa, w którym chcielibyśmy żyć.

Fragmenty lektur zostaną bezpłatnie udostępnione uczestniczkom i uczestnikom warsztatów.

prowadzenie: Joanna Bednarek

zapisy: mateusz.nowacki@arsenal.art.pl


Joanna Bednarek – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w: „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012), „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) i powieści „O pochodzeniu rodziny” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.


grafika: Jessica Perlstein