piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Kompanki, sponsorki, streetworkerki
Nić Ariadny
13.10.2022, g. 18.00
Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu nieinstytucjonalnych sposobów praktykowania bliskości i form wzajemnego wsparcia wśród osób będących w kryzysie. Podczas spotkania porozmawiamy o największej na świecie, choć mało znanej samopomocowej sieci wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych, jaką są grupy Al-Anon/Nar-Anon. Odniesiemy się do kontekstu poznańskiego oraz do działań oddolnych, wirtualnych grup wsparcia dla osób współuzależnionych. Uczestniczki spotkania opowiedzą o własnych praktykach i doświadczeniach, przekazując jednocześnie konkretną wiedzę na temat różnych, pozasystemowych narzędzi pomocowych.

prowadzenie: Sylwia Czubała

gościnie: Ewa Klockiewicz-Kamińska, Maria Stemplewska

Sylwia Czubała – animatorka kulturowa, streetworkerka, kuratorka projektów społecznych, wspiera osoby w kryzysie poprzez media społecznościowe
Ewa Klockiewicz-Kamińska – prezeska Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
Maria Stemplewska – ekspertka codzienności, specjalistka terapii uzależnień, Al - Anonka