poniedziałek, 27 maja dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

DOMOWY ARSENAŁ
wydawnictwa

7.04

Dziewiąty, magiczny nr Magazyn RTV przed Wami! Czytajcie śmiało!

Ludzka historia uczy, że każde pokolenie mierzyło się z wyzwaniem, na które nie było w stanie się przygotować: kolonizacją, pogromem czarownic, I i II wojną światową, transformacją, katastrofą ekologiczną, a teraz pandemią. Magia może pomóc przezwyciężyć bezsilność, być narzędziem emancypacji przełamującym reżim patriarchalnej racjonalności, która wymusza absurdalne oddzielenie człowieka od przyrody. (...) Problemem nie jest ten konkretny wirus, ale wielowiekowy patriarchalno-kapitalistyczny wyzysk, który powoduje nieustanne zagrożenie dla życia, nie tylko ludzkiego. Pora na radykalną i konieczną zmianę w sposobie postrzegania tego, czym jest wspólnota, na przewartościowanie paradygmatów tak, aby przyszłości nie była powtórką z autorytarnego koszmaru, ale opowieścią o emancypacji wielu z ucisku nielicznych.

Niech się stanie teraz!


14.04

Krzysztof Wodiczko tworzy sztukę, poprzez którą angażuje się w najbardziej aktualne społeczne i kulturowe problemy współczesnej globalnej cywilizacji. Kontekstem dla jego działań artystycznych jest miasto rozumiane jako przestrzeń publicznej debaty, badanie jego historycznych pamięci oraz odczytywanie jego wieloznacznych komunikatów. Artysta zastanawia się nad kondycją współczesnej demokracji. Uważa, że miarą jej jakości jest zdolność do przyjęcia obcych oraz opieka nad najmniej uprzywilejowanymi. Wodiczko powtarza, że ci, których nie chcemy zauważać, mają nam bardzo wiele do powiedzenia; że spełniają funkcję współczesnych proroków, którzy przynoszą najważniejsze przesłania naszego czasu. Sposobem na wprowadzenie ich komunikatów do przestrzeni publicznej jest zaprojektowanie dla nich specjalnych urządzeń, które zwracając uwagę swoją niezwykłością, umożliwiają skoncentrowanie uwagi także na tym, co mogą nam opowiedzieć ich użytkownicy.

Patroni medialni: Czas Kultury, Krytyka Polityczna, Odra Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS), Res Publica Nowa

Projekt graficzny i skład: Marcin Dzbanuszek

Marek Wasilewski, Wstęp, w: Wodiczko - Rozmowy i teksty krytyczne


28.04

Jaką formę może przybrać krytyka kobiet w czasach prawicowej kontrofensywy? Jak dowodzą Agnieszka Graff z Elżbietą Korolczuk, czasy, w jakich obecnie żyjemy, wyznaczają schyłkowy punkt dominacji patriarchatu, jego przesilenie. Taka obserwacja wydawać się może mocno przesadzona w dzisiejszej Polsce, gdzie trzeba bronić praw kobiet – zdawałoby się – raz na zawsze zdobytych. Ale też właśnie te prawa stanowią część demokratycznego pakietu i kto pragnie wygrać z dzisiejszą, neoautorytarną władzą, będzie musiał uznać ich znaczenie.

Projekt graficzny i skład: Marcin Dzbanuszek

Magdalena Ujma, Krytyczki w Polsce po 1989 roku


5.05

Obawiam się, że gdzieś w tej ciemności, w tym lęku, w tym terrorze, i w tej grozie – znajduje się nasze zakochanie, nasze przyzwolenie na ciemność i marzenie o wyzwoleniu poprzez specjalną siłę, poza odpowiedzialnością etyczną.
Monika Weiss
[+]ERROR - katalog wystawy

12.05
Kolektyw to, najprościej rzecz ujmując, grupa osób związana wspólnym działaniem. W tej definicji naszą uwagę zwrócić powinien przede wszystkim ten aktywny aspekt styczności jednostek w przestrzeni. Innymi słowy, współwystępowanie w jednym miejscu, nie wystarczy, aby nazwać tę grupę kolektywem. To dopiero wola i praktyka współdziałania jest elementem wyróżniającym i fundującym grupę osób jako kolektyw.

Magdalena Skowrońska, Bartłomiej Lis, „Ćwiczenie kolektywności. O współdziałaniu we wrocławskim polu artystycznym na początku XXI wieku”, w: „«Antywzorce» we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej”, red. Karolina Sikorska, Poznań 2018.

 

dokumentacja video