wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Czy śmieciorośliny mogą uratować świat?
spotkanie wokół książki „Atlas śmiecioroślin” Diany Lelonek
30.09.2021, g. 18.00

Spotkanie podsumowujące działania Diany Lelonek w Galerii Miejskiej Arsenał, rozpoczęte w ramach instalacji-instytucji „Od-ludzkie formy przyrodnicze – Centrum Żywych Rzeczy” (2019–) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich zwieńczeniem jest wydany w formie książkowej „Atlas śmiecioroślin”, który poza tekstami teoretycznymi Diany Lelonek i Andrzeja Marca oraz Wstępem Marka Wasilewskiego zawiera niezwykle bogaty zbiór fotografii obiektów znalezionych przez artystkę wraz z ich precyzyjnymi opisami botanicznymi. Łącząc wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych z działaniami artystycznymi i aktywistycznymi, wykorzystując estetykę, fikcję i czarny humor, „Atlas śmiecioroślin” wskazuje nowe możliwe narracje, potencjalną drogę wyjścia z impasu antropocenu.

„Zielnik Diany Lelonek różni się zasadniczo od tych znanych z historii. Nie jest zbiorem zasuszonych eksponatów, lecz sprawozdaniem ze skutków działań człowieka i wpływu tej działalności na sposób egzystowania wybranych gatunków roślin. Artystka przeprowadziła badania na wysypiskach i hałdach poprzemysłowych, w miejscach, wydawałoby się, najbardziej niesprzyjających dla bytowania flory. Zafascynowało ją to, w jaki sposób różne gatunki roślin przystosowują się do nowych, nienaturalnych, często całkowicie syntetycznych rodzajów podłoży i zaczynają tworzyć hybrydalne formy śmiecioroślin. Jej praca koncentruje się na przemianach, jakie w naturalnym środowisku wywołuje działalność człowieka w epoce antropocenu, czyli w czasie, w którym supremacja ludzi nad naturą zaczyna podważać podstawy istnienia nie tylko gatunku homo sapiens, ale także całej planety. W tym sensie zielnik Diany Lelonek można traktować jako wydarzenie przełomowe. Jest on najprawdopodobniej pierwszym herbarium nowej ery, w której od-ludzkie formy hybrydowe stopniowo będą zyskiwać przewagę nad dotychczasową florą, traktowaną przez nas jako »naturalna«”.

Fragment Wstępu Marka Wasilewskiego


udział biorą: Diana Lelonek, Marek Wasilewski
prowadzenie: Andrzej Marzec
wydarzenie online - transmisja na FB Galerii