wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Codzienność pracy: artyści, projektanci, badacze
spotkanie premierowe wokół książki „Miejsca codzienności”
19.11.2020, g. 18.00
spotkanie online

W listopadzie 2018 roku w Galerii Miejskiej Arsenał odbyła się wystawa „Życie codzienne w Polsce”, której kuratorem był Marek Wasilewski. Na wystawie, obok prac artystycznych, część eksponatów stanowiły historyczne, badawcze zapisy codzienności pochodzące z Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Był to początek spotkań pomiędzy artystami, projektantami, zbiorami archiwalnymi oraz współtworzącymi archiwa badaczami. Dwa lata później przy współpracy ABnŻC i Ostrov, wsparciu VOX w wydawnictwie Arsenału ukazuje się książka pod red. Krystiana Daszkowskiego, Zofii Małkowicz-Daszkowskiej i Wiktora Wolskiego „Miejsca Codzienności”, łącząca realizacje fotograficzne czerpiące inspirację z materiałów archiwalnych oraz eseje badaczy i badaczek związanych z ABnŻC.

Tworzenie książki splatającej odmienne perspektywy postrzegania codzienności i miejsc, w których się ona rozgrywa, zwróciło uwagę na to, że są one też przestrzeniami pracy. Spostrzeżenie to wydało nam się ważne o tyle, że choć pracę utożsamiamy z miejscami odległymi od tych codziennych – z biurem, fabryką, sklepem, warsztatem – to jednocześnie pracujemy w domach i przynosimy do nich pracę, a ona staje się naszą powszedniością i ma codzienne i niecodzienne aspekty. To proste spostrzeżenie wydaje się nam o tyle ważne, że pozwala nieco inaczej postawić pytania o specyfikę pracy jako ludzkiej aktywności, o jej rolę w naszym życiu, o czas pracy i o warunki jej wykonywania.

Podczas spotkania zastanawiać się będziemy nad codzienną pracą i codziennością pracy osób zajmujących się tworzeniem, a więc naukowczyń, artystów, projektantek, architektów. Spróbujmy zapytać o to, na czym polega specyfika ich pracy, gdzie i jak ją wykonują, o istotność miejsc i warunków, w których realizują swoje obowiązki zawodowe. Zadamy też pytanie o to, dlaczego tworzenie często nie jest uznawane za pracę i jakie są tego konsekwencje.


udział biorą: Paweł Błęcki, Krystian Daszkowski, Przemysław Jędrowski, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Marta Skowrońska, Joanna Szpak Ostachowska, Dominik Wojciechowski, Karolina Wojtas, Wiktor Wolski
prowadzenie: Marek Krajewski, Marek Wasilewski