wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Amongst the silence
seminarium
19.05.2024, 10.00-15.00
Seminarium z udziałem mamoru, Hong-Kai Wang, Barbary Gryki, Marty Romankiv, Karoliny Breguły i Weroniki Fibich
Kuratorki: Nicole Yi-Hsin Lai, Tien Zong-Yuan, Marta Gendera, Lai Pei-Chun
Projekt Amongst the silence jest złożony z dwóch części: 3-dniowych warsztatów pod tytułem wind is a voice and voice is a wind prowadzonych przez mamoru i Hong-Kai Wang (Tajwan) w Szczecinie w dniach 15-17 maja oraz międzynarodowego spotkania artystów w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu 19 maja 2024 roku. Motywem łączącym zaproszone do udziału artystki i artystów jest odnajdywanie wśród ciszy głosów niesłyszanych, marginalizowanych, zagubionych w codziennym zgiełku, przytłumionych przez bieg historii czy lokalne polityki. Wśród wspólnych metod działania znajdziemy przede wszystkim współpracę z lokalnymi społecznościami, wyjątkową wrażliwość oraz uważność na otoczenie wraz z jego uwikłaniami.
Twórczynie i twórcy biorący udział w seminarium oddają głos innym wykorzystując swoją widzialność i pozycję w świecie sztuki. Słuchają indywidualnych historii na podstawie których wybrzmiewa głos kolektywny, wspólna historia, sprawa. Tworzą interdyscyplinarne sytuacje/ miejsca/ warunki, gdzie wybrzmiewa głos lokalnych społeczności lub mniejszości narodowych.
Podczas spotkania w Poznaniu zaprezentowane zostaną wybrane projekty zaproszonych do udziału międzynarodowych artystek, którym będzie towarzyszyła dyskusja na temat praktyk włączania, współpracy w kontekście miejsca oraz doświadczenia migracji.

Plan seminarium:
10:00-11:30 Prezentacje: mamoru (Japonia), Hong- Kai Wang (Tajwan)
11:30-11:50 przerwa kawowa
11:50-13:00 Prezentacje: Barbara Gryka (Polska), Marta Romankiv (Ukraina/Polska)
13:00-13:30 przerwa kawowa
13:20-14:00 Prezentacja Lokatorne: Karolina Breguła i Weronika Fibich (Polska)
14:00-15:00 Dyskusja z udziałem artystek, moderatorka: Marta Gendera
SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

HONG-KAI WANG jest interdyscyplinarną artystką mieszkającą w Tajwanie, która pracuje nad wystawami, performansami, publikacjami i warsztatami obejmującymi kolektywne, pedagogiczne i ucieleśnione praktyki społeczne. Jej praktyka badawcza opiera się na nieustannym napięciu między językami, ideologiami, tożsamościami i systemami wiedzy. Zwracając uwagę na kwestie percepcji słuchowej i polityki poznania oraz zmagając się z nimi, Wang stara się ujawnić różne tryby uwagi, a także wyobrazić sobie wyłaniające się przestrzenie czasowe, które krytycznie przeplatają historie pracy, ekonomie współzamieszkiwania i formacje wiedzy.
mamoru jest artystą dźwiękowym mieszkającym w Brukseli (Belgia) i Osace (Japonia). Jest absolwentem City University of New York i Royal Academy of Arts i Royal Conservatory w Hadze. Potencjał doświadczania i dostrzegania, jaki daje słuchanie odgrywa najistotniejszą rolę w praktyce artystycznej mamoru. W trakcie jego podróży dźwiękowych, zakres rzeczy i spraw do wysłuchania stale się rozszerza – od subtelnych dźwięków codziennego życia, poprzez teksty i obrazy, które pobudzają wyobraźnię dźwiękową, aż po bezgłosowe historie uciskanych. Jego badania i prace terenowe często trwają lata zanim stają się występem, wykładem, instalacją, filmem czy eseju wideo. Jego prace obejmują głos, mowę, tekst pisany, napisy, nagrania terenowe, muzykę i często angażują współpracę z innymi.
Lokatorne to miejsce działań antydyscyplinarnych, przestrzeń wymiany myśli, wiedzy i umiejętności, wspólnego namysłu i pracy kolektywnej zainicjowane w 2023 roku w Szczecinie przez Karolinę Bregułę i Weronikę Fibich. Być na lokatornym to być na tymczasowym, jak mówili pierwsi mieszkańcy powojennego Szczecina.
BARBARA GRYKA jest interdyscyplinarną artystką związaną ze wsią Końskowola. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami performatywnymi, włączając do współdziałania innych uczestników spoza pola sztuki. Interesuje ją kwestia tożsamości i pamięci, wizerunek człowieka wraz z jego uwikłaniem z zależności społeczno – polityczne. Swoje działania często sytuuje blisko ciała.
MARTA ROMANKIV jest interdyscyplinarną artystką, twórczynią instalacji prac wideo oraz sytuacji społecznych. Urodzona we Lwowie, od 2015 roku mieszka i pracuje w Polsce. Swoją działalność skupia wokół tematu wykluczenia społecznego, zwłaszcza tematyki narodowości, obywatelstwa i związanych z tym nierówności społecznych, problemów tożsamościowych i prawnych. Jej projekty mają najczęściej charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu stref aktywizmu społecznego nauki i sztuki.
KAROLINA BREGUŁA jest artystką interdyscyplinarną zajmującą się filmem, fotografią i instalacją. W swojej pracy bada problematykę statusu dzieła sztuki, materialności obiektów sztuki i ich funkcjonowania w ramach instytucjonalnych. Breguła zaprasza widzów do aktywnego uczestnictwa w procesie, do interakcji i kwestionowania ustalonych sposobów odbioru. Od 2023 roku wspólnie z Weroniką Fibich prowadzi w Szczecinie Lokatorne.
WERONIKA FIBICH pracuje z płynnym i efemerycznym materiałem performatywnym z pogranicza reportażu i dokumentacji. Autorka licznych wydarzeń teatralnych, performansów site-specific, eksperymentów formalnych, filmów dokumentalnych i projektów artystycznych. Artystka antydyscyplinarna. Od 1998 roku związana z Ośrodkiem Teatralnym KANA w Szczecinie. Od lat buduje osobistą ścieżkę twórczą równolegle do działań kulturotwórczych, edukacyjnych i programowych związanych z projektami Ośrodka. W obszarze jej zainteresowań znajduje się praca realizowana zarówno w teatrze, jak i poza nim; na pograniczu tego, co prywatne i publiczne. Tematy, którymi zajmuje się najczęściej, to koncepcja pogranicza, wejście i wykluczenie, niepamięć, tożsamość własna, gość i 'inny'.