czwartek, 20 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zielnik międzykulturowy
warsztaty z cyklu "Rodzinne Spotkania ze Sztuką"
19.07.2022, G. 17.00

W ramach warsztatów skierowanych do rodzin z dziećmi wspólnie poszukamy ciekawych roślin użytkowych, które wykorzystywane są na terenie Polski i poza nią – przez osoby pochodzące z innych obszarów. Poszukamy roślin, które zostały zawleczone na nasz teren – innymi słowy poszukamy roślinnych migrantek. Porozmawiamy o tym, czym są rośliny rodzime, czym gatunki „obce” i dlaczego warto używać wszystkich, czerpiąc przy tym również wiedzę od naszych sąsiadów i sąsiadek z innych krajów. Efektem warsztatów będzie zielnik, który następnie zeskanujemy i opracujemy w formie pliku PDF jako międzykulturowy zielnik użytkowy. Zapewniamy tłumacza języków ukraińskiego i rosyjskiego.

czas trwania: 1,5 h

miejsce: Pawilon, tereny nad Wartą

zbiórka: ul. Ewangelicka 1

prowadzenie: Sara Grolewska, Anna Gruszka

uczestnicy: rodziny z dziećmi w wieku 5–10 lat

informacje / zapisy: Joanna Tekla Woźniak, joanna.tekla@arsenal.art.pl


 

UA

Сімейні Зустрічі з Мистецтвом

Майстер-клас «Міжкультурний гербарій»

На цьому майстер-класі для сімей з дітьми ми разом шукатимемо цікаві корисні рослини, які використовуються в Польщі та за її межами людьми з інших областей. Ми будемо шукати рослини, які були завезені в нашу місцевість – іншими словами, ми шукатимемо рослини - мігрантів. Ми також поговоримо про те, що таке місцеві рослини, і чим є «чужорідні» рослини, а також чому варто використовувати всі види, при цьому черпаючи знання від наших сусідів та сусідок з інших країн. Результатом занять буде гербарій, який ми потім відскануємо та розробимо у форматі PDF як міжкультурний гербарій, придатний для використання. Ми надаємо перекладача української та російської мов.


Дата та час: 21.05.2022 о 11:00

Тривалість: 1,5 год.

Місце проведення: Павілон (Pawilon), біля річки Варта

Ведучі: Сара Гролевська, Анна Грушка (Sara Grolewska, Anna Gruszka)

Учасники: Сім'ї з дітьми віком 5-10 років

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


 

RU

Семейные Встречи с Искусством

Мастер-класс «Межкультурный гербарий»

На этом мастер-классе для семей с детьми, мы вместе будем искать интересные полезные растения, которые используются в Польше и за ее пределами людьми из других областей. Мы будем искать растения, которые были завезены в нашу местность – другими словами, мы будем искать растения - мигрантов. Мы также поговорим о том, что такое местные растения, и чем являются «чужеродные» растения, а также, почему стоит использовать все виды, при этом черпая знания от наших соседей и соседок из других стран. Результатом занятий будет гербарий, который мы потом отсканируем и разработаем в формате PDF, как межкультурный гербарий, пригодный для использования. Мы предоставляем переводчика украинского и русского языков.


Дата и время: 21.05.2022 в 11:00

Продолжительность: 1,5 ч.

Место проведения: Павилон (Pawilon), возле реки Варта

Ведущие: Сара Гролевска, Анна Грушка (Sara Grolewska, Anna Gruszka)

Участники: Семьи с детьми в возрасте 5 -10 лет

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie / переклад / перевод: Yuliya Zalozna