wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zabierz się na spacer! Cykl uważnych spotkań z naturą | Прогуляйся! Цикл уважних зустрічей із природою | Прогуляйся! Цикл внимательных встреч с природой
Olszak – Lustro | Ольшак – Дзеркало | Ольшак — Зеркало
25.05.2024, g. 10.00-12.00

Drugi uważny spacer w otoczeniu przyrody, mający formę twórczej wariacji na temat kąpieli leśnych w warunkach miejskich. Idąc tropem hasła przewodniego, będziemy poszukiwać nie tylko uważności i relaksu, jaki daje przebywanie wśród drzew, ale poszukamy też różnych form tworzenia portretu/autoportretu w środowisku naturalnym.

Czym są kąpiele leśne?
Shinrin-yoku to forma uważnych spacerów, które mają na celu redukcję stresu poprzez uważny kontakt z otoczeniem leśnym. W warunkach miejskich są one także możliwe, choć nieco odmienny od spacerów typowo leśnych, z dala od zgiełku miasta.
Badania potwierdzają jednak, że nawet taka forma praktyki skutecznie niweluje stres i działa korzystnie na nasz dobrostan.

Prowadzenie: Natalia Adamczyk – wieloletnia animatorka kultury, pedagożka, edukatorka. Od 3 lat certyfikowana przez Forest Therapy Hub przewodniczka kąpieli leśnych i członkini Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Działa pod szyldem Leśna Ścieżka.

zapisy / informacje: joanna.tekla@arsenal.art.pl

UA

Друга уважна прогулянка в оточенні природи, яка пройде у формі творчої варіації на тему лісових купань у міських умовах. Дотримуючись девізу, ми будемо прагнути не тільки усвідомленості та розслаблення, які дає перебування серед дерев, але й пошуку різних форм створення портрета/автопортрета в природному середовищі.

Що таке лісові ванни?
Сінрін-йоку - це форма уважної ходьби, спрямована на зняття стресу за рахунок контакту з лісовим середовищем. У міських умовах вони також можливі, хоча й дещо відрізняються від типових лісових прогулянок, далеко від міської суєти.
Дослідження, однак, підтверджують, що навіть така форма практики ефективно знижує стрес та благотворно впливає на наше самопочуття.

Ведуча: Наталія Адамчик – багаторічна культурна аніматор, педагог, просвітитель. Вже протягом 3-х років вона є сертифікованим гідом з лісових ванн Forest Therapy Hub та членом Польської Асоціації Лісових Ванн. Вона працює під брендом Leśna Ścieżka.

Запис / інформація російською та українською мовами: Юлія Залозна (Julia Zalozna), +48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


RUS

Вторая внимательная прогулка в окружении природы, которая пройдет в форме творческой вариации на тему лесных купаний в городских условиях. Следуя девизу, мы будем стремиться не только к осознанности и расслаблению, которые дает пребывание среди деревьев, но и к поиску различных форм создания портрета/автопортрета в естественной среде.

Что такое лесные ванны?
Синрин-йоку — это форма осознанной ходьбы, направленная на снятие стресса за счет контакта с лесной средой. В городских условиях они также возможны, хотя и несколько отличаются от типичных лесных прогулок, вдали от городской суеты.
Исследования, однако, подтверждают, что даже такая форма практики эффективно снижает стресс и благотворно влияет на наше самочувствие.

Ведущая: Наталья Адамчик — многолетняя культурная аниматор, педагог, просветитель. Уже на протяжении 3-х лет она является сертифицированным гидом по лесным ваннам Forest Therapy Hub и членом Польской Ассоциации Лесных Ванн. Она работает под брендом Leśna Ścieżka.

Запись / информация на русском и украинском языках: Юлия Залозная (Julia Zalozna),+48 667 920 032, julia.zalozna@arsenal.art.pl


tłumaczenie na j. ukraiński i j. rosyjski: Yuliya Zalozna