czwartek, 20 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Zaangażowani w codzienność
warsztaty dla grup szkolnych (młodzież 14-16 lat)
20-22.11.2018

Zapraszamy grupy starszej młodzieży szkolnej na warsztaty artystyczne połączone z dyskusją, które mogą okazać się ważnym przyczynkiem do podjęcia pogłębionej refleksji nad rolą podmiotu politycznego, aktywnie wpływającego na rzeczywistość społeczną. Proponowane przez prowadzących działania zachęcać będą do namysłu nad istotą naszych codziennych aktywności. Połączenie podejścia teoretycznego z praktyką artystyczną będzie miało na celu pobudzanie myśli krytycznej w odkrywaniu politycznego potencjału codziennych aktywności sfery publicznej, będącej w ciągłym, dynamicznym procesie „stawania się”. Warsztaty stanowić będą zatem przede wszystkim próbę ukazania politycznej sprawczości, demokratyzacji oddolnej działalności, która wymyka się „odgórnemu” programowaniu. Towarzyszyć im będzie wspólne zwiedzanie wystawy Życie codzienne w Polsce.

Podczas warsztatów będziemy czerpać inspirację z poszczególnych prac wchodzących w skład wystawy oraz z plastycznego języka znaków graficznych. Zwrócimy uwagę na osoby mijane przez nas każdego dnia, a także zastanowimy się nad sytuacjami codziennymi, które wywołują w nas szok lub wzbudzają sprzeciw. Na koniec spróbujemy w zespołach zaprojektować kampanię społeczną, działanie animacyjne/artystyczne przeznaczone dla wybranej grupy mieszkańców miasta. Wymyślony projekt może okazać się punktem wyjścia dla wyrażania własnego głosu oraz podjęcia działań odpowiadających na wybrany problem współczesnej Polski (nie wyłączając problemów lokalnych).


Joanna Pankau – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UAM, współzałożycielka Teatru Post Factum, realizującego liczne interwencje miejskie, spektakle, performanse, we współpracy z lokalnymi instytucjami. Współuczestniczy, a także samodzielnie realizuje badania z zakresu kulturowych studiów miejskich w tematyce rewitalizacji, artystycznego aktywizmu miejskiego oraz miejskich mikroobrazów.

Bartłomiej Kalinowski – absolwent kulturoznawstwa i teologii UAM. W latach 2013–2016 lider performatywnej grupy Teatru Post Factum. Na co dzień zajmuje się działaniami z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej. Od 2013 roku prowadzi warsztaty tańca izraelskiego. Realizuje także własne projekty artystyczne. Współpracował m.in. z Otwartą Strefą Kultury – Łazarz, Fundacją ARS, Centrum Sztuki Dziecka.


godz. 9:00-10:30 (I grupa) i 10:30-12:00 (II grupa) 

Informacje/zapisy: Joanna Tekla Woźniak – tel. 61 852 9501,  joanna.tekla@arsenal.art.pl