poniedziałek, 4 grudnia dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Wdzięki sztuki - Pasaż Kultury

spotkanie
Z cyklu: Wdzięki sztuki
(Spotkania ze sztuką dla osób w wieku dojrzałym)

Wrażliwość i emocje, a obraz rzeczywistości we współczesnej fotografii i wideo
Prowadzenie warsztatów: Julita Paluszkiewicz, Maciej Stępiński,
koordynacja: Zofia Starikiewicz

25.08.2010, godz. 18.00
miejsce: Pasaż Kultury - Stary Rynek w Poznaniu

Spotkanie będzie składać się z prezentacji prac Julity Paluszkiewicz i Macieja Stępińskiego oraz dyskusji wokół twórczego wykorzystania najnowszych technik cyfrowych. W części pierwszej omówione zostaną motywacje powstawania projektów artystycznych oraz wybór mediów: malarstwo - wideo - fotografia. Na podstawie przykładów własnej twórczości oraz źródeł inspiracji, artyści przeanalizują wspólny obszar dialogu artysta - odbiorca. Czy punktem wyjścia do realizacji każdego projektu jest znajomość historii i historii sztuki, kontekstu kulturowego czy przede wszystkim emocje i doświadczenia? Czy wrażliwość artysty jest tylko wypadkową wiedzy i przeczuć? Jaka rolę spełnia intuicyjne postrzeganie świata i czy jest ono zrozumiałe dla widza?
W drugiej części przedstawione zostaną najnowsze techniki cyfrowe i ich wykorzystanie w fotografii i wideo z uwzględnieniem kontekstu historii technologii.

Julka Paluszkiewicz - artystka multimedialna i malarka, Maciej Stępiński - artysta interdyscyplinarny, zajmujący się rysunkiem, wideo, fotografią, instalacją, malarstwem.

Spotkania poświęcone są ważnym (zarówno powszechnie uznanym, jak i kontrowersyjnym, popularnym i nieznanym) zjawiskom w dziejach sztuki światowej i polskiej. Tematyka spotkań jest urozmaicona, a obszar zainteresowania szeroki, obejmuje dzieje sztuki europejskiej od starożytności do XXI wieku. Kolejne przystanki w podróży przez wieki wyznaczać będzie nie chronologia, lecz kluczowe zagadnienia, od których ścieżki interpretacji rozbiegać się mogą w różne strony. Cykl adresowany jest w szczególności do osób dojrzałych, uczestników i sympatyków uniwersytetu III wieku, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuki i humanistyki. Zachęcamy publiczność spotkań do aktywnego uczestnictwa oraz do proponowania tematów kolejnych spotkań, odpowiadających ich zainteresowaniom.

koordynatorka cyklu: Zofia Starikiewicz
zofiastarikiewicz@o2.pl
061 8529502

wstęp wolny

--------------------------------------

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn

Partnerzy i patronat medialny:
atw_logo
wsnhid
artinfopl
polandartcom