poniedziałek, 22 lipca dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: PRZYJEMNOŚCI FOTOGRAFII

Z cyklu: Przyjemności fotografii
dr Marianna Michałowska, Codzienność
15.01.2013, godz. 18.00

Pierwsze ze spotkań „codzienność” – przedstawia fotografię w kontekście zjawisk kultury popularnej. Rozwijając klasyczną koncepcję Pierre’a Bourdieu – fotografii jako „sztuki średniej” prezentuję najpopularniejszy jej obieg – w telefonach komórkowych i sieci. Analizuję projekty dokumentalne artystów (m.in. Rafała Milacha i Basi Sokołowskiej) a także przykłady fotoblogów. Zamierzeniem wykładu jest ukazanie związku praktyk, które uznaje się za charakterystyczne dla XXI wieku ze znajdującą się u podstaw fotograficznego wynalazku potrzebą dokumentowania świata i zatrzymywania umykających wrażeń.

PRZYJEMNOŚCI FOTOGRAFII - tytuł cyklu wyraża przekonanie, że fotografia dzisiaj jest nadal ważna nie tylko dlatego, że jest krytycznym narzędziem śledzenia sporów społecznych oraz służy „wielkim sprawom”: polityce czy społecznemu aktywizmowi, lecz przede wszystkim dlatego, że dostarcza jej użytkownikowi codziennych przyjemności – patrzenia, przeżywania i dzielenia się z innymi osobistymi doświadczeniami. Jak będę starała się pokazać, przyjemności płynące z kontaktu z fotografią wcale nie są proste. Często wypływają z niejednoznaczności obrazu i treści nieuświadamianych przez odbiorcę obrazów. Są zawieszone między jasną i mroczną stroną ludzkich pragnień i fascynacji. Tematyka wykładów koncentruje się na ukazaniu związku zjawisk fotograficznych z kulturą codzienności. Prezentowane w trakcie spotkań prace współczesnych fotografów i fotografek są dla mnie pretekstem do ukazania m.in. wzajemnych inspiracji literatury i kultury wizualnej, przenikania fotografii i filmu, roli doświadczenia zmysłowego w percepcji obrazów czy charakterystycznej dla dzisiejszego użytkownika fotografii fascynacji technologią i jej gadżetami.

Marianna Michałowska (ur. w Gdańsku w 1970 r.), adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka UAM oraz Studium Fotografii Profesjonalnej ASP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w  Poznaniu. W tekstach krytycznych zajmuje się problematyką medialną. Autorka realizacji wykorzystujących fotografię i kuratorka wystaw. Publikuje w czasopismach naukowych i magazynach artystycznych. Jest autorką książek: „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii” (Rabid, Kraków 2004), „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci” (Galeria i księgarnia f5, Kraków 2007), „Foto-teksty. Związki fotografii z narracją” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu 2012).

koordynacja: Sylwia Czubała, sylwia.czubala@arsenal.art.pl