wtorek, 18 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Z cyklu: Przetwory audiowizualne

PRZETWORY AUDIOWIZUALNE
Śmietnik świata, ściek cywilizacji. Fenomeny cyberkultury

dr Magdalena Kamińska – „Trolling, flaming, griefing, cyberbullying: przemoc w cyberkulturze”

19.01.2010, wtorek, godz. 18.00
wstęp wolny

TROLLOWANIE (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomości jako przynęty, która doprowadzić mogłaby do wywołania dyskusji.
FLAMING (kłótnia internetowa) - zwana czasem "wojną na obelgi" to seria wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych wysyłanych na grupę, listę dyskusyjną czy forum dyskusyjne. Jest to jedno z największych pogwałceń netykiety.
GRIEFER – gracz wieloosobowej gry internetowej, którego udział w grze zakłada drażnienie i nękanie innych graczy aniżeli realizację celów gry. Termin ten jest również używany do oznaczania osób, korzystających z internetu w sposób stwarzający zagrożenie dla innych (i osób traktujących swoje działania jako żart).
CYBERBULLYING - zjawisko oczerniania, szykanowania, tyranizowania i wyszydzania innych osób w sieci.

Wykład omawia najpopularniejsze formy internetowej manipulacji i prowokacji, związane ze szczególnie drastycznymi formami przemocy symbolicznej. Są one oceniane bardzo negatywnie, gdyż naruszają kulturową i etyczną granicę, której linię wyznacza imperatyw Kantowski. Jednak przyjęcie czy to inicjatywnej, czy reaktywnej roli w interakcji tego typu stawia przed użytkownikiem wysokie wymogi poznawcze, pobudzając go do kreatywności, dociekania intencji partnerów i pragmatycznej analizy kodów kulturowych. Reakcja na akt cyberprzemocy nadaje kontur internetowemu środowisku, regulując wyznaczane w jego ramach granice i testując wydolność wewnętrznych i zewnętrznych instytucji władzy. Z tych powodów każde tego typu „cyberokrucieństwo” stanowi ważny wyznacznik stanu kultury opartej na interakcji innej niż twarzą w twarz.

Dr Magdalena Kamińska na kolejnych spotkaniach opowiadać będzie o różnych zjawiskach występujących w Internecie, zjawiskach, z którymi stykają się wszyscy jego użytkownicy. Anglojęzyczna Wikipedia przez link Internet culture przekierowuje do hasła Internet. To techniczna pomyłka, która jednak wydaje się nieprzypadkowa: internet będący zarazem quantum wiedzy, praktyk kulturowych i ich wytworów można zdefiniować właśnie jako kulturę. Jest to niepokojąca wielu, bo kojarząca się z wielkimi dystopiami XX wieku kultura anomii, anonimowości i przemocy, która jest jednak równocześnie kulturą niezwykle kreatywną semiotycznie i agendą demokratyzacji współczesnego świata. Rozwój internetu nie poszedł w kierunku maksymalizacji immersji w rzeczywistość wirtualną skutkującej kompletnym oderwaniem użytkownika od rzeczywistości, jak prorokowano w latach 90. XX wieku (cyborgizacja, projekt postludzki itp.). Medium to zmienia dziś świat przede wszystkim poprzez praktyki życia codziennego i brikolaż znanych elementów kultury. Taki właśnie charakter mają fenomeny omawiane w proponowanym cyklu wykładów.

Magdalena Kamińska, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk o poznaniu i komunikacji, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: archeologia kina, genologia filmu i mediów audiowizualnych, socjologia i antropologia Internetu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka monografii Rzeczywistość wirtualna jako ponowne zaczarowanie świata. Pytanie o status poznawczy koncepcji. Redaktorka i współautorka książek Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury i Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pod roboczym tytułem "Kulturowa historia zabawek optycznych w Europie".

[obok zdjęcie Lizette Greco - http://www.flickr.com/photos/lizettegreco/279539306/]

loga